Beneficis

La majoria de serveis en línia que han transformat la societat des que, fa 20 anys, Internet es va començar a emprar amb fins comercials, han rebut un finançament inicial procedent de capital de risc. De les aplicacions de transport i els mercats en línia a les plataformes de cites i menjar a domicili, hi ha tot un sector que prové sobretot del finançament privat. Aquestes plataformes i serveis han fet la vida més còmoda i facilitat l’accés a les feines puntuals. D’altra banda, l’objectiu explícit de les empreses emergents finançades amb capital de risc és maximitzar els beneficis a curt termini per als accionistes, en general bandejant el bé comú. Qualsevol empresa emergent que funcioni amb diners de capital de risc ha de seguir la lògica d’aquest model de negoci i, si escau, extreure valor dels usuaris del servei. Les empreses emergents finançades amb diners de capital de risc han de maximitzar els beneficis i eliminar la competència en el sector que hagin escollit. Si no ho aconsegueixen passats un mesos, els inversors assumeixen el control de l’empresa emergent.

Les cooperatives de plataforma ofereixen una ruta diferent per als fundadors d’empreses emergents tecnològiques. Aquest model hauria d’ésser una opció a tenir en compte per a tots els participants en incubadores o empreses emergents del sector de la tecnologia.

Mitjançant una cooperativa de plataforma, hom pot accedir al capital de membres i, el més important, no es perd el control del negoci encara que no es generi rendiment de forma immediata. En altres mots, mitjançant el model de cooperativa de plataforma els emprenedors tecnològics poden desenvolupar negocis sostenibles que generin valor a llarg termini. Els fundadors poden incorporar el bé social o altres objectius culturals i socials directament als seus models de negoci.

En la gestió de les cooperatives de plataforma, els membres de les cooperatives són els propietaris de la plataforma, per la qual cosa són sobirans respecte al seu codi. Per tant, els membres disposen de més control sobre la privacitat dels usuaris i transparència respecte al que succeeix a les dades a la plataforma.

Si s’organitzen com una cooperativa laboral, els treballadors tecnològics poden crear negocis democràtics dels quals són propietaris i gestors. La cooperativa té tota la potestat per determinar què significa ésser-ne part: pot estar formada només per treballadors o incloure també alguns consumidors i productors i, fins i tot, membres de la comunitat o altres parts interessades. Cadascun dels propietaris de la cooperativa té una acció i un vot. D’aquesta manera poden decidir conjuntament sobre els projectes que volen afrontar.

El model cooperatiu per als negocis i projectes digitals ofereix als usuaris, els treballadors i els propietaris sobirania sobre els seus actius digitals.

Who Else Benefits from Platform Co-ops