Visió

Atesa la insatisfacció general amb el capitalisme, ha arribat l’hora de preguntar: “Quina és la nova economia que volem crear?”. En lloc d’optimitzar l’economia en línia per generar creixement i beneficis a curt termini només per a uns quants, hem d’optimitzar l’economia digital per a totes les persones.


Les cooperatives de plataforma ofereixen un futur proper alternatiu al capitalisme de plataforma que es basa en principis cooperatius com la propietat democràtica i la governança.

Lluitar contra la desigualtat

En sectors com la neteja de domicilis, moltes de les feines puntuals les fan persones invisibles per als clients. Aquestes persones, sobretot les dones de color, tenen menys beneficis, una remuneració més baixa i escasses oportunitats de formar-se al lloc de treball. És per això que s’han quedat estancades a l’hora d’assolir més drets laborals. Els treballadors no blancs romanen especialment desprotegits contra la discriminació. Les desigualtats que genera l’economia de bolos fan augmentar la injustícia sistèmica preexistent per motius de gènere, capacitat i raça.

Les cooperatives de plataforma introdueixen en la gestió de negocis en línia la justícia econòmica, la formació i la participació democràtica.

Una economia digital més democràtica

De les cites a la cerca, les plataformes extractives arriben a tots els aspectes de la nostra vida i, pel camí, recullen dades que controla un grup molt reduït de persones. Els gegants d’Internet recullen i controlen incomptables punts de dades sobre els usuaris, però no ofereixen cap mena de transparència sobre com s’empra aquesta informació, a qui es ven i amb quin objectiu. Mentre molts inversors i creadors d’aquestes plataformes extractives guanyen fortunes, els usuaris que donen valor a les aplicacions mitjançant les seves dades no tenen cap influència en allò que hi passa.

Gràcies a les cooperatives de plataforma, es té en compte el parer de les parts interessades sobre allò que succeeix a la plataforma.

Avantatges

Endegar una cooperativa de plataforma ofereix diversos avantatges:

  • Feines de més qualitat
  • Augment de la productivitat
  • Més resiliència que altres tipus d’empresa
  • Menys rotació d’empleats
  • Més control de la privacitat i la transparència
  • Sous justos
  • Oportunitats per beneficiar-se de l’ecosistema de cooperatives
  • Control de la direcció del negoci en mans dels treballadors-propietaris

Com us poden beneficiar les cooperatives de plataforma