Vizyon

Kapitalizme olan yaygın memnuniyetsizlik karşısında, “Ne tür yeni bir ekonomi yaratmak istiyoruz?” diye sormanın zamanı. Çevrimiçi ekonominin büyümesi için ve kısa vadeli kârları da çok az kişiye optimize etmek yerine, dijital ekonomiyi tüm insanlar için optimize etmemiz gerekiyor.


Platform kooperatifleri, demokratik mülkiyet ve yönetişim gibi kooperatif ilkelerine dayalı platform kapitalizmine alternatif yakın bir gelecek sunar.

Eşitsizlikle Mücadele

Birçok esnek işin örneğin ev temizliği gibi sektörlerde, müşterilerce görülmeyen insanlar tarafından gerçekleştirildiği göz önüne alındığında, özellikle beyaz olmayan kadınların daha az hak ile, daha düşük ücret aldıkları ve işbaşı beceri eğitimi için neredeyse hiç bir fırsat bulamadıkları görülmektedir. İşçi hakları durdurulmuştur. Özellikle beyaz olmayan işçiler ayrımcılığa karşı korumasız kalmaktadır. Esnek ekonominin yarattığı eşitsizlikler, cinsiyet, yetenek ve ırka dayalı mevcut sistemsel adaletsizliği büyütmektedir.

Platform kooperatifleri, çevrimiçi işlerin yürütülmesinde ekonomik adalet, eğitim ve demokratik katılım sunmaktadır.

Daha Demokratik Dijital Ekonomi

Madencilik platformları, arama tarihinden itibaren hayatın her köşesine ulaşır ve yol boyunca sadece çok az sayıda insan tarafından kontrol edilecek verileri toplar. İnternet devleri kullanıcılar hakkında sayısız veri noktası toplar, kontrol eder ve karşılığında bu bilgilerin nasıl kullanıldığı, kime satıldığı ve hangi amaçla olduğu konusunda sıfır şeffaflık sunar. Birçok yatırımcı ve madencilik platformu yaratıcısı tarafından edinilen servetlere rağmen, bu uygulamalara verileri aracılığıyla değer katan kullanıcılar, kendilerine ne olduğu hakkında söz sahibi değildir.

Platform kooperatifleri, platformlarda neler olduğu konusunda paydaşlara söz hakkı verir.

Avantajlar

Bir platform kooperatifçiliği başlatmak avantajlıdır, çünkü şunları sunar:

  • Daha kaliteli işler
  • Üretkenlik faydaları
  • Diğer işletme biçimlerinden daha dayanıklı
  • Daha düşük çalışan değiştirim oranı
  • Gizlilik ve şeffaflık üzerinde daha fazla kontrol
  • Adil ödeme
  • Kooperatif ekosisteminden yararlanma fırsatları
  • İşletmenin yönlendirilmesi üzerindeki kontrol, işletme sahibi işçilerde kalır

How platform co-ops can benefit you