Wizja

W obliczu powszechnego niezadowolenia z kapitalizmu nadszedł czas, aby zadać sobie pytanie: „Jaką nową gospodarkę chcemy stworzyć?” Zamiast optymalizować gospodarkę online dla wzrostu i krótkoterminowych zysków dla nielicznych, musimy zoptymalizować gospodarkę cyfrową dla wszystkich ludzi.


W niedalekiej przyszłości kooperatywy platformowe będą oferowały alternatywę dla kapitalizmu platformowego, opartą na kooperatywnych zasadach, takich jak własność demokratyczna i zarządzanie demokratyczne.

Zwalczanie nierówności

Biorąc pod uwagę, że ekonomia współdzielenia (gig) zakłada, iż wiele prac jest wykonywanych przez osoby niewidoczne dla klientów w sektorach takich jak sprzątanie domu, niektóre grupy, np. ciemnoskóre kobiety, otrzymują mniej korzyści, mniejsze wynagrodzenia i mniej okazji do znaczącego rozwoju umiejętności w miejscu pracy. Ich prawa pracownicze utknęły w martwym punkcie. Grupą szczególnie narażoną na dyskryminację są nie-biali pracownicy. Nierówności wynikające z ekonomii gig powiększają istniejącą niesprawiedliwość systemową ze względu na płeć, zdolności i rasę.

Kooperatywy platformowe wprowadzają uczciwość ekonomiczną, szkolenia i demokratyczny udział w prowadzeniu firm internetowych.

Bardziej demokratyczna gospodarka cyfrowa

Od randek internetowych po wyszukiwarki, platformy pozyskujące dane docierają do każdego zakątka życia, zbierając po drodze dane, które mają być kontrolowane tylko przez niewielką liczbę osób. Internetowi giganci gromadzą i kontrolują niezliczone punkty danych o użytkownikach, nie oferując przejrzystości w zakresie wykorzystania informacji, ich kupca oraz celu sprzedaży. Pomimo fortun wielu inwestorów i twórców platform pozyskujących dane, użytkownicy, którzy poprzez swoje dane nadają wartość tym aplikacjom, nie mają wpływu na to, co się na nich dzieje.

Kooperatywy platformowe dają interesariuszom możliwość wypowiedzenia się na temat tego, co dzieje się na platformach.

Zalety

Uruchomienie kooperatyw platformowych jest korzystne, ponieważ oferują one:

  • Miejsca pracy o lepszej jakości
  • Korzyści z produktywności
  • Większą odporność niż inne formy biznesowe
  • Mniejszą rotację pracowników
  • Większą kontrolę prywatności i przejrzystości
  • Uczciwe wynagrodzenie
  • Możliwości czerpania korzyści z ekosystemu kooperatyw
  • Kontrolę nad kierunkiem działalności, spoczywającą na pracownikach-właścicielach

Jakie korzyści mogą przynieść spółdzielnie platformowe