Vision

Inför det utbredda missnöjet med kapitalismen är det dags att fråga sig, ”Vilken sorts ny ekonomi vill vi skapa?” Istället för att optimera onlineekonomin för tillväxt och kortsiktiga vinster för ett fåtal, behöver vi optimera den digitala ekonomin för alla människor.


Plattformskooperativ erbjuder ett nära framtidsalternativ till plattformskapitalism baserat på kooperativa principer som demokratiskt ägande och styrning.

Kampen mot ojämlikhet

Med tanke på att många gig utförs av människor som är osynliga för kunder inom sektorer såsom hemstädning, har särskilt fägade kvinnor färre förmåner, lägre lön och knappast någon möjlighet till meningsfull kompetensutveckling. Deras rättigheter som arbetstagare har avstannat. Särskilt icke-vita arbetstagare förblir oskyddade mot diskriminering. De ojämlikheter som skapas av gig-ekonomin förstorar existerande systematiska orättvisor baserat på kön, förmåga och ras.

Plattformskooperativ inför ekonomisk rättvisa, utbildning och demokratiskt deltagande i driften av onlineföretag.

En mer demokratisk digital ekonomi

Från dejting till sökning – de extraktiva plattformarna når in i varje hörn av livet och samlar in data längs vägen för att kontrolleras endast av ett litet antal människor. Internetjättar samlar in och kontrollerar otaliga uppgifter om användare och erbjuder i utbyte noll transparens för hur denna information används, vem den säljs till och i vilket syfte. Trots de förmögenheter som gjorts av många investerare och skapare av extraktiva plattformar har användarna som ger dessa appar värde via sina data inte något att säga till om rörande vad som händer på dem.

Plattformskooperativ ger intressenterna inflytande över vad som händer på plattformarna.

Fördelar

Det är fördelaktigt att starta ett plattformskooperativ eftersom de erbjuder:

  • Arbetstillfällen av högre kvalitet
  • Produktivitetsfördelar
  • Motståndskraftigare än andra företagsformer
  • Lägre arbetstagaromsättning
  • Mer kontroll över integritet och öppenhet
  • Rättvis lön
  • Möjligheter att dra nytta av kooperativens ekosystem
  • Kontrollen över verksamhetens inriktning förblir hos arbetstagarägarna

How platform co-ops can benefit you