Sobre nosaltres

El lloc, el moment i la forma en què es fa la feina estan canviant. Els avenços en intel·ligència artificial, automatització i processament de dades segueixen desplaçant les responsabilitats dels treballadors als sistemes digitals. Aquestes disrupcions acostumen a ser imprevisibles, perquè encara s’estan desplegant.

Per afrontar aquests reptes, necessitem recerca que imagini, construeixi i explori noves visions d’un treball futur més equitatiu. Un punt de partida és el model de cooperativa de plataforma, el qual transfereix els principis cooperatius a l’economia digital. El cooperativisme de plataforma aborda les causes de la desigualtat sistèmica i presenta una solució a curt termini als problemes que afecten la nostra economia i la nostra democràcia.

L’economia cooperativa digital és un aspecte poc investigat en els camps de l’antropologia, les ciències polítiques, la sociologia, la història i l’economia. Aquest camp emergent està estretament lligat als estudis laborals i cooperatius. A les escoles de negocis, aquest camp d’estudi forma part dels àmbits de finances, emprenedoria i estudis d’organitzacions. A les facultats de Dret, els àmbits pertinents són la governança i l’estructura corporativa.

L’Institut és conscient d’aquestes llacunes en la recerca i, per tant, es fixa com a objectiu fornir a les cooperatives de plataforma ja existents i futures un coneixement teòric i aplicat, a més de formació i anàlisi de polítiques. Estem implicats per materialitzar noves visions de futur del treball basades en recerca rellevant i impulsades per propostes creatives. Les preguntes inicials de la recerca se centren en la governança distribuïda, l’escalament, el màrqueting i el finançament d’empreses emergents. L’ICDE posa aquest coneixement a disposició de públics diversos en formats innovadors.


A partir d’aquesta recerca, l’Institut construeix un corpus de coneixement que afavoreix la propietat de les plataformes i la governança democràtica per als treballadors i usuaris d’Internet.

Activitats 2019/2020:

  • Programa de beques de recerca
  • Conferències anuals
  • Feina amb professors i estudiants mitjançant The New School
  • Publicacions al Seminari Públic
  • Presentacions a conferències