Faydalar

Toplumu dönüştüren çevrimiçi hizmetlerin çoğu internetin ticari kullanımından 20 yıl önce, risk sermayesi yoluyla başlangıç fonlaması yaptı. Ulaşım uygulamalarından ve çevrimiçi pazarlardan, buluşma ve yemek dağıtım platformlarına kadar tüm sektör, büyük ölçüde özel fonlarla ortaya çıkmıştır. Bu platformlar ve hizmetler, hayatı daha kolay hale getirmiş ve işlere daha kolay erişim sağlamştır. Öte yandan, risk sermayesi tarafından finanse edilen girişimlerin açık hedefi, hissedarlar için kısa vadeli kârı maksimize etmek olmuştur. Kamu yararı genellikle geride bırakılmıştır. VC (risk sermayesi) para ile çalışan herhangi bir girişimci bu iş modelinin mantığını takip ederek, sonunda bu hizmetin kullanıcılarından değer elde edecektir. VC para ile yeni kurulan şirketler kârlarını maksimize etmeli ve seçtikleri sektördeki rekabeti ortadan kaldırmalıdır. Çünkü birkaç ay sonra başarılı olamazlarsa, yatırımcılar girişimin kontrolünü ele geçirir.

Platform kooperatifleri teknolojik işletme kurucularına farklı bir yol sunuyor. Bu model, tüm katılımcılar için teknoloji küvözlerindeki veya hızlandırıcılarındaki bir seçenek olmalıdır.

Bir platform kooperatifi başlatarak üyelerin sermayesine erişebilirsiniz ve en önemlisi hemen geri dönüşüm sağlamasanız bile işletmenin kontrolünü kaybetmezsiniz. Başka bir deyişle, platform kooperatif modeli, teknoloji girişimcilerinin değer yaratan, uzun vadeli sürdürülebilir işletmeler kurmasına olanak tanır. Kurucular, sosyal fayda veya diğer kültürel ve sosyal hedefleri doğrudan iş modellerine dahil etmekte özgürdür.

Bir platform kooperatifi çalıştırmak, kooperatif üyelerinin platforma sahip oldukları anlamına gelir ve bu da onlara kod üzerinde bir egemenlik kazandırır. Bu nedenle üyeler, kullanıcı gizliliği, ilgili platformdaki verilere ne olduğu ve şeffaflık konularında daha fazla kontrole sahip olur.

Teknoloji çalışanları, bir işçi kooperatifi olarak organize olarak, kendilerinin sahip olduğu ve işlettiği demokratik işletmeler yaratabilir. Kooperatif, üyeliğini nasıl tanımlamak istediğini belirlemekte özgürdür: sadece işçilerden oluşabilir veya bazı tüketicileri veya üreticileri ve hatta topluluk üyelerini veya diğer paydaşları kapsayabilir. Her sahibin kooperatifte bir payı ve oyu vardır – bu da hangi projeleri üstlenmek istediklerine birlikte karar verebilecekleri anlamına gelir.

Dijital işletmeleri ve projeleri kooperatif modeline dönüştürerek, kullanıcılara, çalışanlara ve iş sahiplere dijital varlıkları üzerinde egemenlik verebiliriz.

Who Else Benefits from Platform Co-ops