Onurak

Interneten erabilera komertziala hasi zenetik sozietatea eraldatu duten lineako zerbitzu gehienak duela 20 urte baino gehiago hasi ziren, eta hasierako finantzaketa arrisku-kapitalaren bidez jaso zuten. Garraio-aplikazioetatik eta lineako merkatuetatik hitzorduetarako eta elikagaiak entregatzeko plataformetaraino, sektore oso bat sortu da hein handi batean finantzaketa pribatuari esker. Plataforma eta zerbitzu horiek bizitza erosoagoa egin dute eta kontzertuetarako sarbidea erraztu dute. Bestalde, arrisku-kapitalarekin finantzatutako enpresa sortu berrien helburu esplizitua akziodunentzako epe laburreko mozkinak maximizatzea da. Ondasun publikoa baztertuta geratu ohi da. Arrisku-kapitaleko diruarekin lan egiten duen enpresaburu sortu berri orok negozio-eredu horren logikari jarraitu beharko dio, eta, denborarekin, zerbitzuaren erabiltzaileengandik balioa atera. Arrisku-kapitaleko diruarekin, enpresa berriek etekinak maximizatu behar dituzte eta lehia ezabatu aukeratutako sektorean. Hilabete batzuen buruan betetzen ez badute, inbertitzaileek enpresaren kontrola hartzen dute.

Plataforma-kooperatibek beste bide bat eskaintzen diete enpresa teknologikoen sortzaileei. Eredu horrek aukera bat izan beharko luke teknologia-inkubagailu edo -azeleragailuetako parte-hartzaile guztientzat.

Plataforma kooperatibo bat abiaraztean, kideen kapitala eskura dezakezu, eta garrantzitsuena negozioaren kontrola ez galtzea da, berehalako itzulera sortzen ari ez bazara ere. Bestela esanda, plataforma kooperatiboaren ereduak epe luzerako balioa sortzen duten negozio iraunkorrak eraikitzeko aukera ematen die teknologiako enpresaburuei. Fundatzaileak libre dira beren negozio-ereduetan ondasun soziala edo beste helburu kultural eta sozial batzuk zuzenean txertatzeko.

Plataforma-kooperatiba bat zuzentzeak kooperatibetako kideak plataformaren jabeak direla esan nahi du, eta horrek kodearen gaineko subiranotasuna ematen die. Beraz, kideek kontrol handiagoa dute erabiltzaileen pribatutasunean eta gardentasunean, plataforma horretako datuekin gertatzen denari dagokionez.

Langileen kooperatiba bat bezala antolatuz, langile teknologikoek eurenak diren eta jarduten duten negozio demokratikoak sor ditzakete. Kooperatiba libre da bere kideak nola definitu nahi dituen zehazteko: langileek bakarrik osa dezakete, edo kontsumitzaile edo ekoizle batzuk ere izan ditzake, baita komunitateko edo beste alderdi interesdun batzuetako kideak ere. Jabe bakoitzak partaidetza eta boto bat du kooperatiban, eta horrek esan nahi du elkarrekin erabaki dezaketela zein proiekturi ekin nahi dioten.

Enpresa eta proiektu digitalen eredu kooperatibora jotzean, erabiltzaileei, langileei eta jabeei beren aktibo digitalen gaineko subiranotasuna eman diezaiekegu.

Who Else Benefits from Platform Co-ops