Korzyści

Większość usług internetowych, które zmieniały społeczeństwo od początku komercyjnego korzystania z Internetu, zaczęła istnieć ponad 20 lat temu i otrzymała finansowanie wstępne poprzez inwestycje venture capital (VC). Od aplikacji transportowych i sklepów internetowych po platformy randkowe i dostawy żywności – cały sektor powstał głównie dzięki funduszom prywatnym. Tego typu platformy i usługi znacznie ułatwiły życie i zapewniły łatwiejszy dostęp do modelu gig. Z drugiej strony wyraźnym celem startupów finansowanych z kapitału VC jest maksymalizacja krótkoterminowych zysków dla akcjonariuszy. Dobro publiczne jest często na drugim planie. Każdy początkujący przedsiębiorca, pracujący dzięki pieniądzom VC, będzie musiał postępować zgodnie z logiką tego modelu biznesowego i ostatecznie uzyskać wartość od użytkowników usługi. Za pomocą pieniędzy VC startupy muszą maksymalizować zyski i eliminować konkurencję w wybranym sektorze. Jeśli po kilku miesiącach nie odnoszą sukcesu, inwestorzy przejmują kontrolę nad startupem.

Kooperatywy platformowe oferują inną ścieżkę założycielom startupów technologicznych. Ten model powinien być opcją dla wszystkich uczestników inkubatorów lub akceleratorów technologicznych.

Uruchamiając kooperatywę platformową, możesz uzyskać dostęp do kapitału jej członków, a co najważniejsze, nie stracisz kontroli nad firmą, nawet jeśli nie osiągniesz natychmiastowego zwrotu. Innymi słowy, model kooperatywy platformowej pozwala przedsiębiorcom budować zrównoważone firmy, które tworzą długoterminową wartość. Założyciele mogą wdrażać dobro społeczne lub inne cele kulturowe i społeczne bezpośrednio do swoich modeli biznesowych.

Prowadzenie kooperatywy platformowej oznacza, że ​​członkowie kooperatywy są właścicielami platformy, co daje im możliwość zarządzania kodem. Członkowie mają zatem większą kontrolę nad prywatnością użytkowników i przejrzystością tego, co dzieje się z danymi na ich platformie.

Organizując się jako kooperatywa robotnicza, pracownicy technologiczni mogą stworzyć demokratyczne firmy, które będą przez nich prowadzone. Kooperatywa może swobodnie określać, w jaki sposób chce zdefiniować swoje członkostwo: może składać się wyłącznie z pracowników lub obejmować również niektórych konsumentów lub producentów, a nawet członków społeczności lub innych interesariuszy. Każdy właściciel ma udział i głos w kooperatywie – oznacza to, że mogą wspólnie decydować, których projektów chcą się podjąć.

Przechodząc do modelu kooperatywy dla firm i projektów cyfrowych, możemy dać użytkownikom, pracownikom i właścicielom możliwość kontrolowania ich zasobów cyfrowych.

Who Else Benefits from Platform Co-ops