Fördelar

De flesta onlinetjänster som har förändrat samhället sedan den kommersiella användningen av internet började för över 20 år sedan fick startfinansiering genom riskkapital. Från transportappar och onlinemarknadsplatser till dejting- och matleveransplattformar – en hel sektor har till stor del vuxit fram genom privat finansiering. Dessa plattformar och tjänster har gjort livet bekvämare och gett enklare tillgång till gig. Å andra sidan är det uttryckliga målet för riskkapitalfinansierade nystartade företag att maximera kortsiktiga vinster för aktieägarna. Allmänhetens bästa hamnar ofta på efterkälken. Alla startande företagare som arbetar med riskkapitalpengar måste följa logiken i denna affärsmodell, och så småningom hämta värde från användarna av tjänsten. Med riskkapitalpengar måste nystartade företag maximera vinsten och eliminera konkurrensen inom sin valda sektor. Om de misslyckas med att leverera efter några månader tar investerare kontroll över startupföretaget.

Plattformskooperativ erbjuder en annan väg för grundare av tekiska startupföretag. Denna modell bör vara ett alternativ för alla deltagare i tekniska inkubatorer eller acceleratorer.

Genom att starta ett plattformskooperativ kan du få tillgång till medlemskapital, och viktigast av allt du tappar inte kontrollen över verksamheten även om du inte skapar en omedelbar avkastning. Med andra ord: den plattformskooperativa modellen gör det möjligt för teknikentreprenörer att bygga hållbara företag som skapar långsiktigt värde. Grundarna är fria att integrera samhällsnyttiga, eller andra kulturella och sociala mål direkt i sina affärsmodeller.

Att driva ett plattformskooperativ innebär att medlemmarna i kooperativet äger plattformen, vilket ger dem suveränitet över koden. Medlemmarna har därför större kontroll över användarnas integritet och insyn över vad som händer med data på den plattformen.

Genom att organisera sig som ett arbetarkooperativ kan teknikarbetare skapa demokratiska företag som de äger och driver. Kooperativet är fritt att bestämma hur den vill definiera sitt medlemskap: den kan endast bestå av arbetstagare eller även omfatta vissa konsumenter eller producenter och till och med medlemmar i samhället eller andra intressenter. Varje ägare har en andel och en röst i kooperativet – det innebär att de gemensamt kan besluta vilka projekt de vill ta på sig.

Genom att övergå till den kooperativa modellen för digitala företag och projekt kan vi ge användare, arbetstagare och ägare suveränitet över sina digitala tillgångar.

Who Else Benefits from Platform Co-ops