Voordele

Die meeste aanlyn dienste wat sedert die begin van kommersiële internet, meer as 20 jaar gelede, die samelewing verander het, het oprigtingsfinansiering deur waagkapitaal verkry. ’n Hele sektor, van vervoerprogramme en aanlyn markte tot afspraak-programme en koskoeriers, het sy bestaan te danke aan privaat finansiering. Hierdie platforms en dienste maak die lewe en toegang tot deeltydse werkers makliker. Aan die ander kant is dit die uitdruklike doelstelling van waagkapitaal om die maksimum korttermynwins vir aandeelhouers te genereer. Wat beter vir die samelewing is, bly agterweë. Enige aanvangsentrepreneur wat met waagkapitaalgeld werk, moet daardie besigheidsmodel volg en uiteindelik waarde kan put uit die gebruikers van die diens. Met waagkapitaalgeld probeer aanvangsondernemings die maksimum winste behaal en mededinging in die gekose sektor uitskakel. Indien hulle dit nie ná ’n paar maande regkry nie, neem die beleggers beheer oor.

Platformkoöperasies bied ’n ander moontlikheid vir oprigters van besighede in die tegnologiesektor. Hierdie model behoort ’n opsie te wees vir alle deelnemers aan tegnologie-ontwikkelaars of -versnellers.

Deur ’n platformkoöperasie op te rig, is dit moontlik om toegang tot ledekapitaal te verkry, en om beheer oor die besigheid te behou selfs wanneer jy nie dadelik ’n opbrengs lewer nie. Met ander woorde, die platformkoöperasie-model gee aan tegnologie-entrepreneurs ’n kans om volhoubare besighede op te bou wat langtermynwaarde skep. Oprigters van sulke besighede is vry om maatskaplike voordeel of ander kulturele en maatskaplike doelstellings voorop te stel.

By ’n platformkoöperasie is dit die lede van die koöperasies wat die platform besit, wat beteken dat hulle sélf die kode besit. Daarom het lede meer beheer oor die privaatheid van gebruikers en deursigtigheid oor wat met data op daardie platform gebeur.

Tegnologie-arbeiders wat saam ’n werkerkoöperasie stig, kan demokratiese besighede tot stand bring wat hulle sélf besit en bedryf. Die koöperasie kan sélf bepaal hoe hy sy lidmaatskap wil omskryf: Dit kan uit slegs werkers bestaan, of kan ook verbruikers of produsente insluit, en kan selfs lede van die gemeenskap of ander belanghebbers insluit. Elke eienaar het ’n aandeel en stemreg in die koöperasie, wat beteken dat hulle gesamentlik kan besluit watter projekte hulle wil aanpak.

Deur die koöperatiewe model vir digitale besighede en projekte te gebruik, kan ons gebruikers, werkers en eienaars soewereiniteit oor hul digitale bates laat behou.

Who Else Benefits from Platform Co-ops