Beneficis

La recerca pot marcar la diferència entre l’orientació de la política o de la pràctica. La nostra feina com a investigadors no ha d’ésser tancar-nos en una visió empírica estreta que només aspiri a entendre les plataformes i com funcionen. En últim terme, a qui beneficia la recerca? Segur que no als treballadors de plataforma, que competeixen a la baixa tant en sous com en condicions laborals. Necessitem una recerca que vagi més enllà de l’empirisme de via estreta. L’estudi de l’economia digital cooperativa és un camp nou que forneix nombroses oportunitats de generar un coneixement urgent, rigorós, teòric i aplicat.

L’economia digital cooperativa és un nou camp d’estudi que es basa en la reflexió interdisciplinària. L’economia cooperativa digital és un aspecte poc investigat en els camps de l’antropologia, les ciències polítiques, la sociologia, la història i l’economia. Aquest camp emergent està estretament lligat als estudis laborals i cooperatius. A les escoles de negocis, aquest tipus de recerca és especialment rellevant en els àmbits de les finances, l’emprenedoria i els estudis d’organitzacions. A les facultats de Dret, els àmbits pertinents són la governança i l’estructura corporativa.

En molts països, cada cop són més els estudiants de doctorat que dediquen els seus projectes de tesi al cooperativisme de plataforma i exploren les qüestions, encara no resoltes, de l’escala, la governança distribuïda, les finances, la gestió i el màrqueting a les cooperatives de plataforma emergents. Elaboren estudis de cas etnogràfics, recerca directa sobre negocis i estudis comparatius transnacionals.

Necessitem una recerca que formuli, construeixi i explori noves visions d’un possible futur cooperatiu del treball. També necessitem recerca que no tingui por de partir de la idea que, tot i que l’economia digital d’avui dia és injusta per als treballadors, ajuntant-nos amb altres moviments podem construir un futur més just. En lloc d’examinar les darreres aplicacions que arriben de Silicon Valley, anem a Detroit, Barcelona, Ahmedabad, Zuric i Bendigo per investigar experiments d’autosuficiència i emprenedoria democràtica i cercar què és el que pot funcionar millor.

Who Else Benefits from Platform Co-ops