Voordele

Navorsing kan ’n verskil maak deur die rigting van beleid en praktyk te bepaal. Ons taak as navorsers behels nie net ’n nou empiriese visie wat bloot probeer verstaan hoe platforms werk nie. Wie baat uiteindelik by sulke navorsing? Dit baat nie die platformwerkers wat al hoe minder betaal word en onder al hoe slegter werksomstandighede werk nie. Ons het navorsing nodig wat meer doen as verkrampte empirisme. Die vakgebied van die koörporatiewe digitale ekonomie is ’n nuwe veld wat ruim geleentheid bied vir dringende, streng, teoretiese en toegepaste kennis.

Die koöperatiewe digitale ekonomie is ’n nuwe vakgebied wat interdissiplinêre denke vereis. Die koöperatiewe digitale ekonomie vereis nog verdere navorsing. Dit het wel raakvlakke op antropologie, politieke wetenskap, sosiologie, geskiedenis en ekonomie. Dit is ’n opkomende vakgebied wat nou verwant is aan arbeidstudies en koöperatiewe studies. In besigheidskole is hierdie navorsing veral toepaslik vir die gebied van finansies, entrepreneurskap en organisatoriese studies. In regsfakulteite is die belangrikste vakgebiede bestuur en korporatiewe struktuur.

In baie lande onderneem al hoe meer doktorale studente proefskrifte oor platformkoöperativisme, ondersoek hulle onbeantwoorde vrae oor skaal, verspreide bestuur, finansies, bestuur en bemarking onder opkomende platformkoöperasies. Hulle doen etnografiese gevallestudies, direkte besigheidsnavorsing, en vergelykende studies in verskeie lande.

Ons het navorsing nodig wat nuwe visies formuleer, bou en navorsing doen oor hoe ’n koöperatiewe toekoms kan lyk. Ons het navorsing nodig wat nie skroom om standpunt in te neem dat die hedendaagse digitale ekonomie onbillik vir werkers is en dat dit saam met ander bewegings kan lei tot ’n billiker toekoms nie. In plaas van ondersoeke na die jongste programme uit Silicon Valley, laat ons Detroit, Barcelona, Ahmedabad, Zürich en Bendigo besoek om eksperimente in selfvolhoubaarheid en demokratiese bestuur te bestudeer vir leidrade oor wat beter kan werk.

Who Else Benefits from Platform Co-ops