Faydalar

Araştırmalar, politika ve uygulamaya rehberlik ederek fark yaratabilir. Araştırmacı olarak görevimiz sadece platformları ve nasıl çalıştıklarını anlamaya çalışan dar bir ampirik vizyona girmek olmamalıdır. Böyle bir araştırma sonuçta kime yarar sağlar? Kesinlikle ücretler ve çalışma koşullarının dibinde bir yarışa katılan platform çalışanlarına değil. Dar ampirizmin ötesine geçebilecek araştırmalara ihtiyacımız var. Kooperatif dijital ekonominin araştırılması, acil, titiz, teorik ve uygulamalı bilgi yaratmak için bolca fırsat sunan yeni bir alandır.

Kooperatif dijital ekonomisi, disiplinlerarası düşünceye dayanan yeni bir çalışma alanıdır. Kooperatif dijital ekonomisi, antropoloji, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih ve ekonomi alanlarında yeterince araştırılmamış bir alandır. Ortaya çıkan bu alan, emek çalışmaları ve kooperatif çalışmaları ile yakından bağlantılıdır. İşletme okullarında, bu araştırma özellikle finans, girişimcilik ve örgütsel çalışmalar ile ilgilidir. Hukuk fakültelerinde ise ilgili alanlar yönetişim ve kurumsal yapıdır.

Birçok ülkede, artan sayıda doktora öğrencisi platform kooperatifçiliği konusunda doktora tezi projelerini alıyor ve yeni ortaya çıkan platform kooperatifleri arasında cevaplanmamış ölçek, dağıtılmış yönetişim, finans, yönetim ve pazarlama sorularını inceliyor. Ayrıca ülkeler arasında etnografik vaka çalışmaları, doğrudan iş araştırmaları ve karşılaştırmalı çalışmalar yürütüyor.

Kooperatifçi bir çalışma geleceğinin nasıl görünebileceğine dair yeni vizyonları formüle eden, oluşturan ve inceleyen araştırmalara ihtiyacımız var. Ve bugünün dijital ekonomisinin işçiler için adaletsiz olduğunu, ancak diğer hareketlerle birlikte daha adil bir gelecek inşa edebileceğimizi belirten bir başlangıç pozisyonu almaktan korkmayan araştırmalara ihtiyacımız var. Silikon Vadisi’nden çıkan en yeni uygulamaları incelemek yerine, neyin en iyi şekilde işe yarayabileceğine dair ipuçları bulmak için ve kendi kendine yeterlilik ve demokratik işletmelerdeki deneyleri araştırmak üzere Detroit, Barselona, Ahmedabad, Zürih ve Bendigo’yu ziyaret edelim.

Who Else Benefits from Platform Co-ops