Fördelar

Forskning kan göra skillnad genom att styra politik och praxis. Vårt jobb som forskare ska inte bara vara att engagera sig i en snäv, empirisk vision som helt enkelt syftar till att förstå plattformar och hur de fungerar. Vem gynnas i slutändan av sådan forskning? Det är definitivt inte de arbetstagare som deltar i en kapplöpning mot botten när det gäller löner och arbetsvillkor. Vi behöver forskning som kan gå bortom snäv empirism. Studiet av den kooperativa digitala ekonomin är ett nytt område som erbjuder goda möjligheter att skapa brådskande, rigorösa, teoretiska och tillämpade kunskaper.

Den kooperativa digitala ekonomin är ett nytt studieområde som bygger på tvärvetenskapligt tänkande. Den kooperativa digitala ekonomin är ett underutforskat område inom antropologi, statsvetenskap, sociologi, historia och ekonomi. Detta växande område är nära förknippat med arbetskraftsstudier och kooperativa studier. I handelshögskolor ligger detta studieområde inom områdena finans, entreprenörskap och organisationsstudier. I juridikskolor är de relevanta områdena styrning och företagsstruktur.

I många länder tar ett växande antal doktorander upp doktorsavhandlingsprojekt om plattformskooperativism och utforskar de obesvarade frågorna om skala, distribuerad styrning, ekonomi, företagsledning och marknadsföring bland framväxande plattformkooperativ. De bedriver etnografiska fallstudier, direkt affärsforskning och jämförande studier mellan olika länder.

Vi behöver forskning som formulerar, bygger och utforskar nya visioner för hur en kooperativ framtid för arbete skulle kunna se ut. Och vi behöver forskning som inte är rädd för att inta en utgångspunkt som säger att dagens digitala ekonomi är orättvis mot arbetstagarna, men att vi tillsammans med andra rörelser kan bygga en rättvisare framtid. Istället för att undersöka de senaste appar som kommer ut ur Silicon Valley, låt oss besöka Detroit, Barcelona, Ahmedabad, Zürich och Bendigo för att forska experiment i självförsörjning och demokratiskt företagande för ledtrådar om vad som kan fungera bäst.

Who Else Benefits from Platform Co-ops