Korzyści

Badania mogą mieć wpływ na politykę i praktyki firmy. Naszym zadaniem jako naukowców powinno być nie tylko badanie wąskiej empirycznej dziedziny, która wyłącznie stara się zrozumieć platformy i ich działanie. Komu ostatecznie przydają się takie badania? Z pewnością nie pracownikom platformy, biorącym udział w wyścigu do najniższych płac i najgorszych warunków pracy. Potrzebujemy badań, które mogą sięgać poza wąski empiryzm. Studia nad kooperatywną gospodarką cyfrową to nowa dziedzina, oferująca szerokie możliwości stworzenia pilnej, rygorystycznej, teoretycznej i stosowanej nauki.

Kooperatywna gospodarka cyfrowa to nowy kierunek badań, opierający się na myśleniu interdyscyplinarnym. Obszar ten wymaga jeszcze badań w dziedzinach takich jak antropologia, nauki polityczne, socjologia, historia i ekonomia. Jest ściśle związany z badaniami rynku pracy i studiami kooperatywnymi. W szkołach biznesu badania te są szczególnie istotne w dziedzinie finansów, przedsiębiorczości i organizacji. Na uczelniach prawniczych istotnymi obszarami są ład korporacyjny i struktura korporacyjna.

W wielu krajach rosnąca liczba doktorantów podejmuje projekty doktoranckie na temat kooperatywizmu platformowego, badając pozostawione bez odpowiedzi pytania dotyczące skali, zarządzania rozproszonego, finansów, zarządzania i marketingu powstających kooperatyw platformowych. Prowadzą etnograficzne studia przypadków, bezpośrednie badania biznesowe i analizy porównawcze w wielu krajach.

Potrzebujemy badań, które będą formułować, budować i badać nowe wizje tego, jak mogłaby wyglądać kooperatywna przyszłość rynku pracy. Potrzebujemy badań, które nie boją się bronić stwierdzenia, że ​​dzisiejsza gospodarka cyfrowa jest niesprawiedliwa dla pracowników, i że razem z innymi ruchami możemy budować sprawiedliwszą przyszłość. Zamiast badać najnowsze aplikacje pochodzące z Doliny Krzemowej, odwiedźmy Detroit, Barcelonę, Ahmedabad, Zurych i Bendigo, aby przyjrzeć się eksperymentom z samowystarczalnością i demokratyczną przedsiębiorczością oraz aby uzyskać wskazówki na temat tego, co może się najlepiej udać.

Who Else Benefits from Platform Co-ops