Beneficis

La propietats dels empleats té una tradició llarga i sòlida als Estats Units i és particularment important en el moment polític i econòmic actual. Hi ha diversos factors que contribueixen a generar oportunitats favorables per als propietaris de negocis que els vulguin vendre als treballadors aplicant un model cooperatiu.

Ens trobem al bell mig d’un “tsunami de plata”. La generació del baby boom es jubilarà massivament i els qui són propietaris de negocis s’hauran de plantejar què volen fer amb les seves empreses. Entre les diverses opcions hi ha vendre-les directament als empleats. Els recursos públics i privats ajuden a dur a terme aquest tipus de vendes.

Politikak formulatzeko ardura dutenak enplegatuen jabetza handitzera bideratzen ari dira bereziki, Mainstreeteko Langileen Jabetzari buruzko Legea bezalako legeriaren bidez. 2018an sinatutako lege-proiektu horri esker, enpresek Enpresa Txikien Administrazioaren maileguak erabili ahal izango dituzte langileen jabetza-planak finantzatzeko.

Els responsables de polítiques busquen augmentar la propietat dels empleats a través de normatives com la “Mainstreet Employee Ownership Act” (Llei de propietat dels empleats de l’economia real). Gràcies a aquest projecte de llei presentat l’any 2018 i ja aprovat, les empreses poden fer servir crèdits d’Administració de Petites Empreses per finançar els plans de propietat dels empleats.

També hi ha moltes organitzacions que estan ajudant a facilitar les vendes a models de propietat dels empleats. Grups com American Working Capital, National Center for Employee Ownership, The ICA Group, the Sustainable Economies Law Center i Jason Wiener P.C., per esmentar-ne només alguns, orienten i executen vendes que impliquen el pas a diversos models de propietat dels empleats: de la propietat d’accions per empleats (ESOP, per les seves sigles en anglès) als trusts propietat dels empleats, passant per les cooperatives de treballadors.

Les cooperatives també ofereixen altres avantatges competitius en comparació amb altres ESOP i empreses tradicionals. Protegeixen els treballadors de l’explotació mitjançant la governança compartida i la presa democràtica de decisions. Milloren la posada en comú d’informació a les organitzacions i responen millor a les crisis perquè l’aversió al risc i el sacrifici compartit els donen més resiliència quan es produeix una recessió. Les cooperatives acostumen a capgirar les estimacions estàndard d’oferta i demanda satisfent les necessitats de la comunitat. Generen fons de comerç entre els membres de la comunitat i un avantatge competitiu únic incorporant diverses parts interessades al model de negoci. Les cooperatives també atrauen els consumidors que volen construir el bé social i gastar els seus diners en empreses de mentalitat social.

En un moment en què cada cop més parts de l’economia passen a ésser en línia, una cooperativa de plataforma facilita la intervenció als propietaris de negocis. Les cooperatives de plataforma introdueixen les millors pràctiques de les cooperatives a l’economia digital.

Gràcies al model de cooperativa de plataforma, els propietaris d’empreses poden oferir als seus treballadors una major igualtat salarial, una feina més digna, una presa de decisions democràtica, la propietat compartida i l’equitat al lloc de treball.

Who Else Benefits from Platform Co-ops