Korzyści

Własność pracowników ma długą i silną historię w Stanach Zjednoczonych. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji politycznej i gospodarczej. Kilka czynników pozwala również stworzyć okazję dla właścicieli firm, którzy chcą sprzedawać swoje przedsiębiorstwa pracownikom za pośrednictwem modelu kooperatywnego.

Jesteśmy w środku „srebrnego tsunami”. Osoby z wyżu demograficznego będą masowo przechodzić na emeryturę, a firmy prowadzące własną działalność będą musiały rozważyć planowanie sukcesji – obejmuje to opcję sprzedaży przedsiębiorstwa bezpośrednio pracownikom. Zasoby rządowe i prywatne umożliwią taką sprzedaż.

Decydenci zwracają szczególną uwagę na zwiększenie odpowiedzialności pracowniczej poprzez wprowadzenie ustawodawstwa takiego jak Mainstreet Employee Ownership Act. Ustawa podpisana w 2018 r. umożliwia firmom korzystanie z pożyczek Small Business Administration do finansowania planów własności pracowników.

Również liczne organizacje pomagają w sprzedaży modeli należących do pracowników. Choćby takie grupy jak American Working Capital, National Center for Employee Ownership, The ICA Group, Sustainable Economies Law Center i Jason Wiener PC doradzają i prowadzą sprzedaż modelom należącym do pracowników od akcjonariatów pracy po trusty i spółdzielnie pracownicze.

W obliczu ogromnej nierówności dochodów szczególnie istotne jest przejście do modelu kooperatywnego. Spółdzielnie pracownicze wykraczają poza inne modele własności w kierunku wzmocnienia pozycji pracowników poprzez demokratyczne zarządzanie i stuprocentową własność pracowniczą. Dzielenie się własnością z pracownikami gwarantuje, że szeroka baza interesariuszy jest zaangażowana w biznes. Pracownicy biorą odpowiedzialność za przedsiębiorstwa, które posiadają i prowadzą. Ostatnie badania z szeregu czasopism, między innymi Harvard Business Review, udokumentowały zwiększoną wydajność oraz lepsze wyniki i produktywność spółdzielni pracowniczych.

Kooperatywy mają również inne zalety konkurencyjne w stosunku do akcjonariatów pracy i tradycyjnych firm. Zapewniają pracownikom ochronę przed wykorzystaniem poprzez wspólne zarządzanie i demokratyczne podejmowanie decyzji. Usprawniają wymianę informacji w organizacji i lepiej reagują na kryzysy za sprawą większej odporności na spowolnienia dzięki zarządzaniu ryzykiem i wspólnemu poświęceniu. Kooperatywy często wstrząsają typowymi szacunkami podaży i popytu, dając upust niezaspokojonym potrzebom społeczności. Wśród członków społeczności generują one dobrą wolę i wyjątkową przewagę konkurencyjną poprzez włączenie do modelu biznesowego różnych modeli. Kooperatywy przyciągają także tych konsumentów, którzy chcą budować dobro społeczne i wydać pieniądze na prospołecznie nastawione przedsiębiorstwo.

Ponieważ coraz większa część gospodarki przechodzi do internetu, kooperatywy platformowe oferują właścicielom firm kluczową interwencję. Kooperatywy platformowe prezentują wszystkie najlepsze praktyki kooperatyw, wprowadzając je techniki do gospodarki cyfrowej.

Dzięki platformowemu modelowi kooperatyw właściciele firm mogą oferować swoim pracownikom bardziej zrównoważone dochody, godną pracę, demokratyczne podejmowanie decyzji, wspólną własność i równość w miejscu pracy.

Who Else Benefits from Platform Co-ops