Què és una cooperativa de plataforma?

Les cooperatives de plataforma són empreses que fan servir un lloc web, una aplicació mòbil o un protocol per comercialitzar els seus béns o serveis. Es basen en la presa de decisions democràtica i la propietat compartida de la plataforma entre els treballadors i els usuaris.

Què és una cooperativa? Una cooperativa és una associació autònoma de persones que s’uneixen de forma voluntària per satisfer les seves necessitats i aspiracions comunes de tipus econòmic, social i cultural mitjançant una empresa de propietat comuna controlada democràticament.

Què és una plataforma? Una plataforma és una aplicació en línia o un lloc web que els individus o els grups empren per connectar-se o per organitzar serveis.

Una alternativa tangible

Les cooperatives de plataforma son una alternativa a les plataformes centralitzades i finançades amb capital de risc que dóna prioritat a les parts interessades enfront dels accionistes.

Les cooperatives de plataforma es basen, entre d’altres, en els principis que s’indiquen tot seguit: La propietat de la plataforma és ampla i els treballadors controlen la tecnologia, els processos de producció, els algoritmes, les dades i les estructures de feina de la plataforma en línia. La governança democràtica, en virtut de la qual totes les parts interessades que tenen la propietat col·lectiva de la plataforma són les qui la governen. El codisseny de la plataforma, pel qual totes les parts interessades intervenen en el disseny i la creació de la plataforma per garantir que s’adapti a les seves necessitats, capacitats i aspiracions. La tendència a la programació de codi font obert i les dades obertes perquè les noves cooperatives de plataforma puguin servir de fonaments algorítmics per a cooperatives posteriors.

Parts interessades i no accionistes

Les cooperatives de plataforma creen condicions laborals justes i dignes per a usuaris i treballadors i generen beneficis per a moltes persones, en lloc de només unes quantes.

El millor dels dos models

Basant-se en els gairebé 200 anys d’història de les cooperatives i el model de plataforma digital, les cooperatives de plataforma combinen i redefineixen les millors característiques dels dos models per aconseguir un enfocament diferent i innovador.

Un moviment global

Cada dia apareixen noves cooperatives de plataforma, les quals s’organitzen en sectors com la protecció de menors, l’entrada de dades, el reciclatge urbà i l’atenció domiciliària.

Group of women in India, sitting and smiling

Com us poden beneficiar les cooperatives de plataforma