Czym jest kooperatywa platformowa?

Kooperatywy platformowe to firmy, które do sprzedaży towarów lub usług wykorzystują stronę internetową, aplikację mobilną lub protokół. Opierają się na demokratycznym podejmowaniu decyzji i współwłasności platformy przez pracowników i użytkowników.

Czym jest kooperatywa? Kooperatywa jest definiowana jako autonomiczne i dobrowolne stowarzyszenie osób, stworzone w celu zaspokojenia ich wspólnych potrzeb i aspiracji ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez stworzenie wspólnego i demokratycznie kontrolowanego przedsiębiorstwa.

Czym jest kooperatywa? Kooperatywa jest definiowana jako autonomiczne i dobrowolne stowarzyszenie osób, stworzone w celu zaspokojenia ich wspólnych potrzeb i aspiracji ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez stworzenie wspólnego i demokratycznie kontrolowanego przedsiębiorstwa.

Wyraźna alternatywa

Kooperatywy platformowe stanowią alternatywę dla scentralizowanych platform finansowanych z kapitału podwyższonego ryzyka, stawiając interesariuszy przed akcjonariuszami.

Kooperatywy platformowe oparte są na następujących zasadach: szerokiej własności platformy, na której pracownicy kontrolują funkcje technologiczne, procesy produkcyjne, algorytmy, dane i struktury zadań platformy internetowej; Demokratycznym zarządzaniu, w którym wszyscy interesariusze, będący właścicielami platformy, zbiorowo nią zarządzają; Współprojektowaniu platformy, na której wszystkie zainteresowane strony biorą udział w projektowaniu i tworzeniu platformy, zapewniając, że oprogramowanie wyrasta z ich potrzeb, możliwości i aspiracji; Dążeniu do rozwoju oprogramowania typu open source i open data, w którym nowe platformy kooperacyjne mogą stworzyć podstawy algorytmiczne dla innych kooperatyw.

Interesariusze, a nie akcjonariusze

Kooperatywy platformowe tworzą uczciwe i godne warunki pracy dla użytkowników i pracowników, oferując zyski dla wielu, a nie dla nielicznych.

Najlepsze z dwóch modeli

Opierając się na prawie 200-letniej historii spółdzielni oraz modelu platformy cyfrowej, kooperatywy platformowe łączą i rekonfigurują najlepsze cechy tych dwóch modeli, aby stworzyć szczególne, innowacyjne podejście.

Ruch globalny

Codziennie pojawiają się nowe kooperatywy platformowe, organizujące się w różnych sektorach, takich jak opieka nad dziećmi, wprowadzanie danych, recykling miejski i usługi domowe.

Group of women in India, sitting and smiling

Jakie korzyści mogą przynieść spółdzielnie platformowe