Platform Kooperatifçiliği Nedir?

Platform Kooperatifler ürün ve hizmetlerin satışı için bir web sitesi, mobil uygulama veya protokol kullanan, demokratik karar almaya ve çalışanlar ile kullanıcıların platformun müşterek mülkiyetine sahip olmasına dayalı işletmelerdir.

Kooperatif nedir? Kooperatif, ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve isteklerini müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir birlik olarak tanımlanır.

Platform nedir? Platform, bireyler veya gruplar tarafından birbirine bağlanmak veya hizmetleri düzenlemek için kullanılan çevrimiçi bir uygulama veya web sitesidir.

Somut bir alternatif

Paydaşları hissedarların üzerinde tutan Platform Kooperatifleri, risk sermayesi ile finanse edilmiş ve merkezileştirilmiş platformlara alternatiftir.

Platform kooperatifleri şu ilkelere dayanmaktadır: çalışanların çevrimiçi platformun teknolojik özelliklerini, üretim süreçlerini, algoritmalarını, verilerini ve iş yapılarını kontrol ettiği platformun geniş tabanlı mülkiyeti; Platforma sahip olan tüm paydaşların platformu toplu olarak yönettiği demokratik yönetişim; Yazılımın ihtiyaçlarından, kapasitelerinden ve isteklerinden kaynaklandığını garanti ederek tüm paydaşların platformun tasarımına ve oluşturulmasına dahil edildiği platformun birlikte tasarımı; Yeni platform kooperatiflerinin diğer kooperatifler için algoritmik temeller oluşturabileceği açık kaynak geliştirme ve açık veri arzusu.

Hissedarlar Değil Paydaşlar

Platform kooperatifleri, az sayıda kişiye değil, birçok kişiye kar sağlayarak, kullanıcılar ve çalışanlar için adil ve onurlu çalışma koşulları yaratır.

İki Modelin En İyisi

Yaklaşık 200 yıllık kooperatif tarihi ve dijital platform modeli üzerine inşa edilen platform kooperatifleri, farklı ve yenilikçi bir yaklaşım oluşturmak amacıyla bu iki modelin en iyi özelliklerini birleştirerek yeniden yapılandırır.

Küresel Bir Hareket

Çocuk bakımı, veri girişi, kentsel geri dönüşüm ve ev hizmetleri gibi çeşitli sektörlerini organize eden yeni platform kooperatifler geliştirilmektedir.

Group of women in India, sitting and smiling

Platform kooperatifleri size nasıl fayda sağlayabilir