પ્લેટફોર્મ કો-ઓપ શું છે?

પ્લેટફોર્મ કોઓપરેટિવ એવા બિઝનેસ છે કે જે માલ અથવા સેવાઓ વેચવા માટે વેબસાઇટ, મોબાઇલ એપ્લિકેશન અથવા પ્રોટોકોલનો ઉપયોગ કરે છે. તેઓ વર્કર અને વપરાશકર્તાઓ દ્વારા લોકશાહીપૂર્ણપૂર્ણ નિર્ણય લેવા અને પ્લેટફોર્મની શેર કરેલ માલિકી પર આધાર રાખે છે.

કો-ઓપ શું છે? કોઓપરેટિવને સંયુક્ત રીતે માલિકીની અને લોકશાહીપૂર્ણ-નિયંત્રિત એન્ટરપ્રાઇઝ દ્વારા તેમની સામાન્ય આર્થિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક જરૂરિયાતો અને આકાંક્ષાઓ પૂરી કરવા સ્વૈચ્છિક રીતે જોડાયેલ લોકોની સ્વાયત મંડળી તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.

પ્લેટફોર્મ શું છે? પ્લેટફોર્મ એ એક ઓનલાઇન એપ્લિકેશન અથવા વેબસાઇટ છે જેનો ઉપયોગ વ્યક્તિઓ અથવા જૂથ દ્વારા એક બીજા સાથે કનેક્ટ કરવા અથવા સેવાઓનું આયોજન કરવા માટે કરવામાં આવે છે.

એક વાસ્તવિક વિકલ્પ

પ્લેટફોર્મ કોઓપરેટિવ શેરહોલ્ડર પહેલાં સ્ટેકહોલ્ડરને રાખીને, સાહસ મૂડી-ભંડોળ અને કેન્દ્રિય પ્લેટફોર્મ માટે એક વિકલ્પ છે.

પ્લેટફોર્મ કો-ઓપ સિદ્ધાંતો પર આધારિત જેમાં સમાવેશ થાય છે: પ્લેટફોર્મની વ્યાપક માલિકી, જેમાં વર્કર ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મની તકનીકી સુવિધાઓ, ઉત્પાદન પ્રક્રિયાઓ, એલ્ગોરિધમ, ડેટા અને જોબ સ્ટ્રક્ચરને નિયંત્રિત કરે છે; લોકશાહીપૂર્ણપૂર્ણ શાસન, જેમાં પ્લેટફોર્મની માલિકી ધરાવતા તમામ સ્ટેકહોલ્ડર સંયુક્ત રીતે પ્લેટફોર્મનું સંચાલન કરે છે; પ્લેટફોર્મની કો-ડિઝાઇન, જેમાં તમામ સ્ટેકહોલ્ડરને પ્લેટફોર્મની રચના અને નિર્માણમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરીને કે સોફ્ટવેર તેમની જરૂરિયાતો, ક્ષમતાઓ અને આકાંક્ષાઓ પ્રમાણે બનાવવામાં આવેલ છે; ઓપન સોર્સનો વિકાસ અને ખુલ્લાઓપન ડેટા માટેની આકાંક્ષા, જેમાં નવાં પ્લેટફોર્મ કો-ઓપ અન્ય કો-ઓપ માટે એલ્ગોરિધમિક પાયો મૂકી શકે છે.

સ્ટેકહોલ્ડર, શેરહોલ્ડર નહીં

પ્લેટફોર્મ કો-ઓપ વપરાશકર્તા અને વર્કર માટે યોગ્ય અને ગૌરવશાળી કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ બનાવે છે, થોડાં માટે નહીં પણ ઘણા માટે નફાકારક છે.

બે મોડલમાં શ્રેષ્ઠ

કોઓપરેટિવના લગભગ 200 વર્ષ જુના ઇતિહાસ અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ મોડેલ પર આધારિત, પ્લેટફોર્મ કો-ઓપ વિશિષ્ટ,નવીન અભિગમ બનાવવા માટે આ બંને મોડેલની શ્રેષ્ઠ સુવિધાઓને જોડીને ફરીથી ગોઠવે છે.

એક વૈશ્વિક ચળવળ

રોજ ચાઇલ્ડકેર, ડેટા એન્ટ્રી, શહેરી રિસાયક્લિંગ અને હોમ સર્વિસિસ જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં આયોજન કરતાં નવા પ્લેટફોર્મ કો-ઓપ ઉભરી રહ્યા છે.

Group of women in India, sitting and smiling

પ્લેટફોર્મ સહકારી કેવી રીતે તમને લાભ આપી શકે છે