Beneficis

Estan canviant el lloc, el moment i la forma en què es fa la feina. Els avenços en intel·ligència artificial, automatització i processament de dades continuen transferint les responsabilitats dels treballadors als sistemes digitals, la qual cosa té un impacte directe en el paper de la mà d’obra organitzada. Als Estats Units, l’Oficina d’Estadístiques Laborals ha previst que, d’aquí a l’any 2020, els “treballadors de l’economia de bolos” seran el 43% de la mà d’obra. Als Estats Units, s’estima que 1 de cada 4 persones formaran part d’alguna manera de l’economia de bolos. En països com el Regne Unit, França i Austràlia, cada cop són més els treballadors de la indústria de serveis que aconsegueixen feines puntuals mitjançant aplicacions. Aquest canvi va lligat a l’estancament dels drets laborals, la manca de prestacions socials, l’augment de les situacions d’abús i uns sous insosteniblement baixos. A l’Índia, aproximadament el 81% de la mà d’obra forma part del sector informal.


Com una de les respostes a aquesta situació, proposem les cooperatives de plataforma controlades pels treballadors. És possible que la propietat dels treballadors, combinada amb les cooperatives de plataforma, potenciï la riquesa i l’equitat dels treballadors, però no sempre reforça el poder de la mà d’obra. Els escèptics afirmen que les cooperatives de treballadors tradicionals no són prou escalables i que la majoria d’ESOP als Estats Units tenen mancances democràtiques. Per aconseguir-ho, necessitem el suport i les infraestructures dels sindicats.

L’activisme contra els trusts no deixa de créixer: cada cop són més els qui estan tips del poder il·limitat dels gegants tecnològics. La senadora estatunidenca Elizabeth Warren va proposar dividir Amazon, Google, Apple i Facebook, empreses que han escombrat tota la competència que tenien. Els treballadors de Deliveroo i Uber han organitzat vagues en protesta pels sous baixos, l’abús i la manca d’assistència sanitària que han trencat el relat romàntic de l’“economia col·laborativa”.

Hi ha un antic eslògan que diu: “El cap de setmana: una creació dels sindicats”. Doncs bé, ja no és vàlid a l’economia basada en la demanda.

La mà d’obra organitzada necessita un vehicle nou i potent per articular els treballadors i generar situacions laborals basades en la demanda més justes, al mateix temps que accelera el creixement dels sindicats. Per tal de contrarestar l’alienació i altres efectes negatius de l’economia digital de formes noves i imaginatives, els sindicats depenen d’un ecosistema d’altres tipus de moviments laborals, com per exemple el moviment de cooperatives de plataforma. Els models tradicionals de sindicat tenen problemes per organitzar els treballadors, atès que cada cop més es basen en feines puntuals, plataformes i feina a curt termini. Això és especialment cert per als treballadors distribuïts que no treballen a la mateixa ubicació. Les cooperatives de plataforma ofereixen una nova manera d’unir els treballadors en línia, amb uns drets i privilegis clars com a propietaris-membres.

Les cooperatives de sindicats com l’Associació de Dones Autoocupades a l’Índia, Lobster 207, la Cincinnati Union Co-op Initiative als Estats Units i altres cooperatives sindicals inspirades en els Knights of Labor, la Mondragón Corporación Cooperativa al País Basc i sindicats progressistes com els United Steelworkers són referents de com es poden implicar els sindicats.

Les cooperatives de plataforma poden fer arrelar el model de la cooperativa sindical a l’economia digital

Imaginem, per exemple, que els missatgers d’un servei de lliurament de menjar a domicili cooperatiu s’organitzen mitjançant un sindicat. Podrien decidir de forma col·lectiva sobre els sous, els beneficis i les polítiques de privacitat de la plataforma i dirigir els algoritmes que afecten les seves activitats laborals quotidianes. Les cooperatives de plataforma no estan centrades només en la governança, la propietat i els beneficis, sinó també en el control del lloc de treball per part dels treballadors.

Les cooperatives de plataforma també permeten als sindicats connectar-se amb les generacions més joves de treballadors, els quals són més ràpids a l’hora de prendre decisions en línia.

Els líders sindicals i cooperatius són conscients que el marc de les cooperatives de plataforma és una solució viable per organitzar-se mitjançant plataformes en línia i, al mateix temps, ofereix beneficis econòmics i socials als treballadors.

Mitjançant la propietat de plataforma compartida, la governança democràtica i el poder organitzatiu dels sindicats, els treballadors poden construir estructures més justes per al futur del treball.

Who Else Benefits from Platform Co-ops