Voordele

Waar, wanneer, en hoe daar gewerk word, is besig om te verander. Vooruitgang in kunsmatige intelligensie, outomatisering en dataverwerking verskuif steeds die verantwoordelikhede van werkers na digitale stelsels, wat die rol van georganiseerde arbeid direk beïnvloed. Die VSA-regering se Bureau of Labor Statistics voorspel dat tydelike werkers teen 2020 43% van die arbeidsmag sal uitmaak. In die VSA werk ongeveer 1 uit elke 4 mense op die een of ander manier in die ekonomie van tydelike werk. In lande soos die Verenigde Koninkryk, Frankryk en Australië kry al hoe meer werkers in die dienstebedryf tydelike werk via programme. Hierdie verskuiwing gaan gepaard met swak arbeidsregte, onvoldoende maatskaplike voordele, toenemende teistering en onvolhoubaar lae lone. In Indië werk ongeveer 81% van die arbeidsmag in die informele sektor.


As één reaksie op hierdie situasie stel ons voor: platformkoöperasies wat deur werkers beheer word. Werkereienaarskap verwant aan platformkoöperasies kan welvaart en billikheid onder werkers bevorder, maar dit verhoog nie altyd arbeiders se mag nie. Skeptici meen dat tradisionele werkerkoöperasies nie die skaalvergroting sal oorleef nie, en dat die meeste werknemeraandeelhouer-programme (ESOP’s) in die VSA nie voldoende demokraties is nie. Dit is waarom ons die ondersteuning en infrastruktuur van vakbonde nodig het om dit te laat gebeur.

Aktivisme teen vertroue neem toe. Mense word moeg van die onstuitbare mag van tegnologiese reuse. Die VSA-senator Elizabeth Warren het voorgestel dat tegnologiese reuse soos Amazon, Google, Apple en Facebook, d.w.s. maatskappye wat hul mededingers platgevee het, ontbondel word. By Deliveroo en Uber het werkers die geromantiseerde verhaal van die deelekonomie deurbreek, stakings gereël en teen lae lone, teistering en ’n gebrek aan gesondheidsorg betoog.

Mense sê vakbonde het gemaak dat ons naweke het, maar dit geld nie meer vir die ekonomie op aanvraag nie.

Georganiseerde arbeid het ’n kragtige nuwe middel nodig om werkers te organiseer tot billiker werksituasies op aanvraag en groei in vakbonde versterk. Om vervreemding en ander negatiewe gevolge van die digitale ekonomie op nuwe, vindingryke maniere teë te werk, maak vakbonde staat op ’n ekostelsel van ander werkerbewegings, soos die platformkoöperasiebeweging. Tradisionele vakbondmodelle sukkel om werkers te organiseer wat al hoe meer van tydelike werk, platforms en korttermynwerk afhanklik is. Dit geld veral vir verspreide werkers wat nie almal op dieselfde plek werk nie. Platformkoöperasies bied ’n nuwe manier om werkers aanlyn te verenig, met duidelike regte en voorregte as eienaar-lede.

Koöperasies in vakbondbesit soos die Self Employed Women’s Association (SEWA) in Indië, Lobster 207 in die deelstaat Maine, Co-Op Cindy in Cincinnati, en ander vakbondkoöperasies geïnspireer deur die VSA se Knights of Labor, die Baskiese Mondragon Corporation en progressiewe vakbonde soos die United Steelworkers (USW) in Noord-Amerika neem ‘n standpunt in oor hoe vakbonde betrokke kan raak.

Platformkoöperasies kan die vakbondkoöperasie-model na die digitale ekonomie bring.

Dink byvoorbeeld aan koeriers vir ’n koöperatiewe kosaflewerdiens wat deur middel van ’n vakbond organiseer. Hulle kan gesamentlik oor hul lone, byvoordele en die privaatheidsbeleid van die platform besluit en die algoritmes verander wat hul daaglikse werksaktiwiteite raak. By platformkoöperasies gaan dit nie net oor bestuur, eienaarskap en wins nie – dit gaan daaroor dat werkers hul eie werkplek beheer.

Met platformkoöperasies kan vakbonde met jonger geslagte werkers skakel wat makliker aanlyn besluite neem.

Arbeids- en koöperatiewe leiers verstaan dat die platformkoöperasie-raamwerk ’n lewensvatbare oplossing is om werkers via aanlyn platforms te organiseer terwyl dit ekonomiese en maatskaplike voordele aan werkers bied.

Danksy gedeelde platformbesit, demokratiese bestuur en die organiserende mag van vakbonde, kan werkers billiker strukture vir die toekoms van werk bou.

Who Else Benefits from Platform Co-ops