Beneficis

El lloc, el moment i la forma en què es fa la feina estan canviant. Els avenços en intel·ligència artificial, automatització i processament de dades continuen transferint les responsabilitats dels treballadors als sistemes digitals, la qual cosa té un impacte directe en el paper de la mà d’obra organitzada. Als Estats Units, l’Oficina d’Estadístiques Laborals ha previst que, d’aquí a l’any 2020, els “treballadors de l’economia de bolos” seran el 43% de la mà d’obra. Per als treballadors, aquest canvi facilita l’accés a noves fonts d’ingressos.

El relat sobre ésser el propi cap i controlar els horaris de l’“economia compartida” amaga la crua realitat de l’estancament dels drets laborals, la insuficiència de les prestacions socials, l’abús i uns sous insosteniblement baixos.

És probable que els avenços en intel·ligència artificial reforcin les pràctiques discriminatòries per motius de gènere i raça. Cal que reflexionem sobre la forma en què es recullen i analitzen les dades, com també sobre a qui es venen. Les cooperatives de plataforma són una forma nova i potent d’afrontar les preocupacions cada cop més esteses sobre la privacitat de les dades.

Com a alternativa viable a l’economia de bolos, proposem les cooperatives de plataforma. Es tracta de negocis de propietat cooperativa i governança democràtica que fan servir un lloc web, una aplicació mòbil o un protocol per facilitar la venda de béns i serveis. Les cooperatives de plataforma són propietat i estan governades per aquells que més en depenen: els treballadors, els visitants dels llocs web i altres membres de la comunitat.

La visió del cooperativisme de plataforma i la perspectiva de crear una economia digital alternativa són atractives per als responsables de polítiques, que pretenen estimular la imaginació de l’electorat. Els principis del cooperativisme de plataforma responen a les crides recurrents perquè es desenvolupi una economia beneficiosa per a tothom. Les cooperatives de plataforma ofereixen una visió política i social clara i a curt termini.

Els partits polítics i moviments arreu del món comencen a ésser conscients del potencial que té el model de les cooperatives de plataforma. Darrerament, el Partit Socialdemòcrata d’Alemanya ha adoptat el cooperativisme de plataforma com a part del seu programa polític i el Partit Laborista del Regne Unit l’ha inclòs en el seu Manifest de Democràcia Digital.

Avantatges de les cooperatives de plataforma

 • Una economia digital més diversificada i un contraatac contra les seves tendències monopolistes
 • Sous dignes
 • Els treballadors controlen les seves condicions laborals
 • Menys fallides després de la fase emergent
 • Més resiliència en cas de crisi econòmica
 • Lleialtat dels treballadors a la plataforma
 • Menys rotació de personal i absentisme en comparació amb altres empreses
 • Més control de la privacitat gràcies a que els treballadors controlen les plataformes
 • Menys probabilitats que les cooperatives externalitzin les seves feines
 • Les cooperatives són més productives

Les cooperatives de plataforma es basen en la força de les cooperatives arreu del món. La International Cooperative Alliance calcula que les cooperatives més grans generen arreu del món 2,2 bilions de dòlars de facturació i donen feina a prop del 12% de la població activa als països del G20. El 10% de l’ocupació total al món avui dia es gestiona a través de cooperatives. Segons les Nacions Unides, els 2,6 milions de cooperatives que existeixen al món tenen 1.000 milions de membres, 20 bilions de dòlars en actius i uns ingressos equivalents al 4,3 del PIB global. Als Estats Units, un estudi ha arribat a la conclusió que, si poguessin triar, prop del 80% dels consumidors escollirien les cooperatives abans que altres opcions. Les cooperatives han esdevingut un model empresarial prevalent i dinàmic dins de l’economia.

Participació en cooperatives arreu del món:

 • Estats Units: 11.328 cooperatives amb 117.258.150 membres
 • Alemanya: 7.614 cooperatives amb 52.453.000 membres.
 • Brasil: 6.603 cooperatives amb 11.081.977 membres.
 • Sud-àfrica: 22.623 cooperatives i mútues al país.
 • Austràlia: 1.485 cooperatives amb 13,5 milions de membres.

Consorci de Cooperativisme de Plataforma

El Consorci de Cooperativisme de Plataforma (PCC, per les seves sigles en anglès) és un hub de recerca, desenvolupament de comunitat i sensibilització respecte a les cooperatives que duen a terme la transició digital.

Donem suport al creixement i la conversió de centenars de negocis de cooperativisme de plataforma amb desenes de milers de treballadors-propietaris arreu del món. En els darrers anys, els nostres esdeveniments han influït en la vida de més de 7.000 persones i les nostres emissions en directe han tingut més de 175.000 espectadors a tot el món. El PCC col·labora amb organitzacions i grups de treball agermanats al Japó, Suècia, Austràlia, Alemanya i Itàlia.

Algunes de les organitzacions afiliades al Consorci de Cooperativisme de Plataforma:

Center for Civic Media MIT, Oxford Internet Institute United States, Federation of Worker Cooperatives (USFWC), Berkman Klein Center for Internet and Society at Harvard University, The U.S. Solidarity Economy Network, Civic Hall, The Sustainable Economies Law Center, Dimmons.net, National Cooperative Business Association, IG Metall, Cooperative University College of Kenya, ICA group, FEBE Coop, P2P Foundation, SMart, Ver.di, The Institute for the Study of Employee Ownership and Profit Sharing at the School of Management and Labor Relations at Rutgers University, The National Domestic Workers Alliance (NDWA) Alexander von Humboldt Institute for Internet Society, Commons Transition Coalition, Business Council of Co-operatives and Mutuals (Australia).

Who Else Benefits from Platform Co-ops