Korzyści

Miejsce, czas i sposób wykonywania pracy ulegają zmianie. Postęp w dziedzinach sztucznej inteligencji, automatyzacji i przetwarzania danych nadal przenosi obowiązki z pracowników na systemy cyfrowe, co bezpośrednio wpływa na rolę zorganizowanej siły roboczej. W Stanach Zjednoczonych Biuro Statystyki Pracy prognozowało, że „pracownicy gig” będą stanowić 43 procent siły roboczej w 2020 r. Dla pracowników zmiana ta zapewnia łatwiejszy dostęp do nowych źródeł dochodów.

Narracja „wspólnej gospodarki”, polegająca na byciu sobie szefem i kontrolowaniu swoich godzin pracy, stanowi zasłonę dla ponurej rzeczywistości zablokowanych praw pracowniczych, niewystarczających świadczeń społecznych, nękania i niewystarczających wynagrodzeń.

Postępy w sztucznej inteligencji mogą zwiększyć skalę praktyk dyskryminacyjnych ze względu na płeć i rasę. Musimy zastanowić się, w jaki sposób dane są gromadzone, analizowane i komu są sprzedawane. Kooperatywy platformowe to nowy, potężny sposób na radzenie sobie z rosnącymi obawami dotyczącymi prywatności danych.

Kooperatywy platformowe są jedną z propozycji możliwych alternatyw dla ekonomii gig. Są to demokratycznie zarządzane przedsiębiorstwa, będące wspólną własnością i korzystające ze strony internetowej, aplikacji mobilnej lub protokołu w celu ułatwienia sprzedaży towarów i usług. Właścicielami i osobami decyzyjnymi w kooperatywach platformowych są osoby najbardziej od nich zależne – pracownicy, osoby odwiedzające strony internetowe lub inni członkowie społeczności.

Wizja kooperatywizmu platformowego i perspektywa stworzenia alternatywnej gospodarki cyfrowej są atrakcyjne dla decydentów, którzy chcą uchwycić wyobraźnię swojego elektoratu. Zasady kooperatywizmu platformowego to odpowiedź na apele o sprawiedliwszą gospodarkę, która weźmie pod uwagę potrzeby wszystkich ludzi. Kooperatywy platformowe oferują jasną wizję polityczną i społeczną w bliskiej przyszłości.

Partie polityczne i ruchy na całym świecie zaczynają zauważać potęgę modelu kooperatyw platformowych. Niemiecka Partia Socjaldemokratyczna niedawno przyjęła platformowy kooperatywizm jako część swojej platformy politycznej, a brytyjska Partia Pracy uczyniła go częścią swojego Manifestu Cyfrowej Demokracji.

Zalety kooperatyw platformowych

 • Bardziej zróżnicowana gospodarka cyfrowa i sprzeciwstawienie się jej monopolistycznym tendencjom
 • Przyzwoite wynagrodzenie
 • Kontrolowanie warunków pracy przez pracowników
 • Mniejszy wskaźnik niepowodzenia po fazie start-up
 • Większa odporność na spowolnienia gospodarcze
 • Lojalność pracowników wobec platformy
 • Niższy poziom rotacji pracowników i niższe wskaźniki absencji w porównaniu z innymi firmami.
 • Większa kontrola prywatności dzięki przejęciu własności przez pracowników platform
 • Kooperatywy rzadziej zlecają pracę outsourcingową
 • Kooperatywy są bardziej produktywne

Kooperatywy platformowe opierają się na sile kooperatyw całego świata. International Cooperative Alliance oblicza, że ​​największe światowe kooperatywy generują obroty w wysokości około 2,2 bln USD i zatrudniają około 12 procent zatrudnionej ludności w krajach G20. Na świecie aż 10 procent całkowitego zatrudnienia odbywa się za pośrednictwem kooperatyw. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych 2,6 miliona światowych kooperatyw liczy ponad 1 miliard członków, ma 20 bilionów dolarów aktywów, a ich dochód stanowi 4,3 procent globalnego PKB. W Stanach Zjednoczonych krajowe badanie wykazało, że prawie 80 procent konsumentów wybrałoby kooperatywę zamiast innych opcji, gdyby wiedzieli, że mają wybór. Kooperatywy są już bardzo rozpowszechnionym i dobrze prosperującym modelem biznesowym w gospodarce.

Członkostwo w kooperatywach na całym świecie:

 • Stany Zjednoczone: 11328 kooperatyw z 117258150 członkami
 • Niemcy: 7614 kooperatyw z 52453000 członkami. 
 • Brazylia: 6603 kooperatyw z 11081977 członkami.
 • Afrika Południowa: 22623 koperatyw i funduszy wzajemnych w kraju
 • Australia: 1485 kooperatyw z 13,5 milionami członków

Platform Cooperativism Consortium

Platform Cooperativism Consortium (PCC) jest hubem przeznaczonym do badań, budowania społeczności i popierania kooperatyw dokonujących transformacji cyfrowej.

Wspieramy rozwój i konwersję setek firm kooperatywnych z dziesiątkami tysięcy pracowników-właścicieli na całym świecie. W ciągu ostatnich lat w naszych wydarzeniach uczestniczyło ponad 7000 osób, a liczba widzów naszych transmisji na żywo przekroczyła 175000 osób na całym świecie. PCC współpracuje z organizacjami siostrzanymi i grupami roboczymi w Japonii, Szwecji, Australii, Niemczech i we Włoszech.

Organizacje powiązane z Platform Cooperativism Consortium to:

Center for Civic Media MIT, Oxford Internet Institute United States, Federation of Worker Cooperatives (USFWC), Berkman Klein Center for Internet and Society at Harvard University, The U.S. Solidarity Economy Network, Civic Hall, The Sustainable Economies Law Center, Dimmons.net, National Cooperative Business Association, IG Metall, Cooperative University College of Kenya, ICA group, FEBE Coop, P2P Foundation, SMart, Ver.di, The Institute for the Study of Employee Ownership and Profit Sharing at the School of Management and Labor Relations at Rutgers University, The National Domestic Workers Alliance (NDWA) Alexander von Humboldt Institute for Internet Society, Commons Transition Coalition, Business Council of Co-operatives and Mutuals (Australia).

Who Else Benefits from Platform Co-ops