La desigualtat de renda

La desigualtat de renda és una xacra global. Segons les previsions d’Oxfam, avui dia 26 persones tenen la mateixa riquesa que els 3.800 milions de persones més pobres del món. Per abordar aquest problema cal una coalició d’organitzacions d’advocació sense ànim de lucre, fundacions de beques i organitzadors de la comunitat que treballin una àmplia varietat de qüestions socials. Al nucli de la desigualtat de rendes, la qual comporta sous minvats i prestacions que es deterioren, hi ha un problema greu: la manca de veu i control dels treballadors. Les empreses que respecten els seus treballadors els paguen un sou just i els tracten de manera digna. Tanmateix, el capitalisme en la seva forma actual no treballa en benefici de la majoria de persones.

Enlloc això és més cert que a l’economia de bolos. Atesa la seva ràpida expansió, les innovacions tecnològiques disruptives i els milers de milions de dòlars invertits en capital de risc, les feines de l’economia col·laborativa han canviat de forma dràstica. Les feines estables amb jornada laboral estàndard cada cop són més escasses i els bolos ocupen el seu lloc. Tanmateix, els organitzadors del lloc de treball i les demandes de drets dels treballadors encara no s’han adaptat a l’augment de l’economia de bolos.

Les fundacions que concedeixen beques tenen un paper essencial a l’hora de contrarestar aquesta disminució del poder de la mà d’obra. Les fundacions poden assolir una àmplia varietat d’objectius invertint en institucions d’ancoratge i finançant directament les cooperatives de plataforma i la recerca vinculada a elles. Les cooperatives de plataforma milloren els sous, donen més veu als treballadors, democratitzen les decisions empresarials, potencien la diversitat en la mà d’obra i incorporen les necessitats de la comunitat als seus plans de negoci. Les cooperatives de plataforma acostumen a organitzar els negocis explorant territori desconegut. Només cal fer un cop d’ull a Savvy.coop. Es tracta d’una iniciativa que reuneix pacients amb malalties cròniques i rares per tal de connectar-los amb empreses i investigadors que cerquen dades. El model és de tipus cooperatiu i són els usuaris els qui tenen la propietat de la plataforma.

Ja hi ha diverses fundacions que obren camí a l’hora de donar suport a l’economia digital cooperativa. Cooperatives UK i la Nesta Foundation van anunciar la creació d’un fons d’inversió per a les cooperatives de plataforma al Regne Unit i, l’any 2018, Google.org va destinar un milió de dòlars a donar suport a Platform Co-op Development Kit. L’Open Society Foundations s’ha compromès a donar suport a la recerca sobre les vies perquè les cooperatives de plataforma arrelin al sud-est asiàtic. Tot i així, hi ha moltes més iniciatives de cooperatives de plataforma que necessiten suport! Les cooperatives de plataforma necessiten capital i ofereixen oportunitats d’inversió. Cal que les fundacions facin un pas endavant per tal de satisfer aquesta necessitat.

Més enllà del suport financer, aquest moviment necessita el suport de les organitzacions sense ànim de lucre i dels activistes dedicats a una àmplia varietat de temes polítics. Tenint en compte que les cooperatives de plataforma aborden una gran quantitat de problemes socials i polítics –inclosos la manca de drets de privacitat, la discriminació per motius de raça o gènere i la infrarepresentació de les poblacions, entre molts d’altres– hem de construir aliances que uneixin moviments. Aquest model econòmic alternatiu és una oportunitat per generar solidaritat entre diversos moviments polítics. Per materialitzar-lo, les organitzacions filantròpiques i els defensors han d’unir forces amb els líders de la comunitat i les cooperatives de plataforma.

Who Else Benefits from Platform Co-ops