Inkomstskillnader

Inkomstskillnader är en global kris. Oxfam beräknar att bara 26 individer nu äger lika mycket som de fattigaste 3,8 miljarder människorna över hela världen. En koalition av ideella intresseorganisationer, bidragsgivande stiftelser och samhällsorganisatörer som arbetar med en rad relaterade sociala frågor måste samlas för att ta itu med denna fråga. I centrum för inkomstskillnaderna, och de sänkta lönerna och försämrade förmåner som de medför, finns ett allvarligt problem: brist på arbetstagares röst och kontroll. Företag som respekterar sina anställda betalar dem skäliga löner och behandlar dem med värdighet. Den nuvarande formen av kapitalism fungerar inte för de flesta människor.

Inget av detta är mer sant än i gig-ekonomin. På grund av sin snabba expansion, omvälvande tekniska innovationer och miljarder dollar i riskkapitalinvesteringar har ”delningsekonomin” förändrat arbetstillfällen dramatiskt. Stabila, 9–5 arbetstillfällen är få och långt emellan. Gig tar deras plats. Ändå har arbetsplatsoragnisatörer och krav på arbetstagarnas rättigheter ännu inte hunnit ikapp ökningen av gig-ekonomin.

Bidragsgivande stiftelser har en viktig roll att spela för att motverka denna nedgång i arbetskraftens makt. Genom att investera i förankringsinstitutioner och genom direktfinansiering av plattformskooperativ och relaterad forskning kan stiftelser uppnå ett brett spektrum av mål. Plattformskooperativ förbättrar lönerna, ökar arbetstagarnas röst, demokratiserar affärsbeslut, uppmuntrar arbetskraftens mångfald och införlivar samhällsbehov i sina affärsplaner. Plattformskooperativ organiserar dessutom ofta företag i outforskade vatten. Titta bara på Savvy.coop. Detta företag sammanför patienter med kroniska och sällsynta sjukdomar, och kopplar samman dem med företag och forskare som söker data, genom den plattformskooperativa modellen där användarna äger plattformen.

Flera stiftelser är redan i täten när det gäller att stödja den kooperativa digitala ekonomin. Cooperatives UK och Nesta Foundation tillkännagav en investeringsfond för plattformskooperativ i Storbritannien, och 2018 Google.org åtog sig 1 miljon dollar för att stödja Platform Co-op Development Kit. Open Society Foundations har åtagit sig att stödja mer forskning om hur plattformskooperativ skulle kunna få fäste i Sydostasien. Men många fler plattformskooperativsinitiativ är i behov av stöd! Plattformskooperativ är kapitalhungriga och erbjuder investeringsmöjligheter. Stiftelserna bör stärkas för att tillgodose detta behov.

Förutom enbart ekonomiskt stöd behöver denna rörelse stöd av ideella organisationer och aktivister som arbetar med en rad politiska frågor. Eftersom plattformskooperativ tacklar en rad sociala och politiska problem – bland annat bristen på integritetsskydd, ras- och könsdiskriminering, underrepresentationen av marginalbefolkningar och många andra frågor – måste vi bygga allianser över olika rörelser. Genom denna alternativa ekonomiska modell har vi möjlighet att skapa solidaritet över ett spektrum av politiska rörelser. Filantropiska organisationer och förespråkare måste gå samman med samhällsledare och plattformskooperativ för att få detta att hända!

Who Else Benefits from Platform Co-ops