Gelir eşitsizliği

Gelir eşitsizliği küresel bir krizdir. Oxfam, şu anda sadece 26 kişinin servetinin, dünya çapında alttaki 3,8 milyar insaninki kadar olduğunu düşünmektedir. Kar amacı gütmeyen avukatlık kuruluşları koalisyonu, bağış vakıfları ve çeşitli sosyal konular üzerinde çalışan toplum örgütleri bu sorunu ele almak için bir araya gelmelidir. Gelir eşitsizliğinin, bunun getirdiği sorunlu ücretlerin ve bozulan menfaatlerin temelinde ciddi bir sorun yatmaktadır: işçi sesinin ve kontrolünün olmaması. Çalışanlarına saygı duyan şirketler onlara adil ücret öder ve onlara onurlu bir şekilde davranır. Kapitalizmin mevcut biçimi çoğu insan için doğru çalışmıyor.

Bunların hiçbiri esnek ekonomiden daha doğru değildir. Hızlı genişlemesi, yıkıcı teknolojik yenilikleri ve risk sermayesi yatırımındaki milyarlarca dolar nedeniyle “paylaşım ekonomisi” işleri önemli ölçüde değiştirdi. İstikrarlı, saat 9 – 17 arası çalışılan istihdam fırsatına çok nadir rastlanılıyor. Esnek işler yerini alıyor. Bununla birlikte, işyeri organizatörleri ve işçi hakları talepleri, henüz esnek ekonominin yükselişini yakalayamıyor.

Bağış vakıflarının işgücündeki bu azalmaya karşı koymak için önemli bir rolü vardır. Vakıflar, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yatırım yaparak ve platform kooperatiflerine ve ilgili araştırmalara doğrudan fon sağlayarak çok çeşitli hedeflere ulaşabilir. Platform kooperatifleri, ücretleri iyileştirir, çalışanların sesini artırır, iş kararlarını demokratikleştirir, işgücü çeşitliliğini teşvik eder ve topluluk ihtiyaçlarını iş planlarına dâhil eder. Platform kooperatifleri, genellikle işletmeleri bilinmeyen sularda da organize eder. Savvy.coop’a bir bakın. Bu girişim, kronik ve nadir hastalıkları olan hastaları bir araya getirir ve kullanıcıların mülkiyetindeki platform kooperatifi modeli aracılığıyla veri arayan şirketler ve araştırmacılarla bağlantı kurar.

Birçok vakıf, kooperatif dijital ekonomisini desteklemeye zaten öncülük ediyor. Cooperatives UK ve Nesta Vakfı, İngiltere’deki platform kooperatifleri için bir yatırım fonu açıkladı ve 2018’de Google.org, Platform Kooperatifi Geliştirme Kitini desteklemek için 1 milyon dolar taahhüt etti. Açık Toplum Vakıfları, platform kooperatiflerinin Güneydoğu Asya’da nasıl yürütülebileceği konusunda yapılacak daha fazla araştırmaları desteklemeyi taahhüt etti. Ancak daha birçok platform kooperatif girişimi desteğe ihtiyaç duyuyor! Platform kooperatifleri, sermayeye aç ve yatırım fırsatları sunuyor. Vakıflar bu ihtiyaca cevap vermek için adım atmalıdır.

Ancak finansal desteğin ötesinde, bu hareketin siyasi konularda çalışan kar amacı gütmeyen kuruluşların ve aktivistlerin desteğine ihtiyacı var. Platform kooperatiflerinin gizlilik hakları, ırksal ve cinsiyet ayrımcılığı, uç popülasyonların yetersiz temsiliyeti ve diğer birçok konu dahil olmak üzere bir çok sosyal ve politik sorunu ele almasından kaynaklı olarak, hareketler arasında ittifaklar kurmamız gerekiyor. Bu alternatif ekonomik model sayesinde, birçok siyasi hareket arasında dayanışma yaratma fırsatına sahibiz. Hayırsever kuruluşlar ve avukatlar, bunu gerçekleştirmek için topluluk liderleri ve platform kooperatifleriyle güçlerini birleştirmelidir!

Who Else Benefits from Platform Co-ops