Beneficis

Com a part del moviment cooperatiu, sabeu que el model de cooperativa funciona. Les cooperatives agrícoles i de productors, les cooperatives de crèdit i altres cooperatives minoristes continuen sent un motor arreu del món. Tanmateix, són molts els sectors de l’economia que es passen a Internet i, amb ells, també els treballadors que cerquen un accés fàcil a feines puntuals. Segons les projeccions, el nombre de treballadors del sector de l’economia de bolos augmentarà ràpidament en els propers anys i el mercat d’agències temporals està controlat cada cop més per plataformes. Més que mai, els consumidors es basen en plataformes per comprar i contractar serveis. Les empreses de plataforma depenen del treball de bolos per reduir les despeses generals. Els sectors orientats als serveis de l’economia, per exemple el transport, estan guanyant pes. En aquests sectors, empreses com Cabify, Uber o Deliveroo estan competint amb les cooperatives.

L’acceleració de l’economia digital ha generat una oportunitat enorme, sobretot per a les grans cooperatives, d’augmentar tant el nombre de membres com el seu grau d’implicació. Ara les cooperatives poden reestructurar l’economia d’una forma més democràtica. D’aquesta manera, els treballadors poden sentir-se i actuar més com a membres-propietaris. Cooperativitzar els treballadors de l’economia de bolos ens permet oferir una alternativa humana a les plataformes propietat d’inversors, dominants i explotadores. Mitjançant la incubació de cooperatives de plataforma, les cooperatives tradicionals poden augmentar exponencialment el nombre i la implicació dels seus membres.

Si el moviment cooperatiu vol prosperar, també necessita vincular els interessos dels cooperadors més joves i, per aconseguir-ho, cal experimentar en l’àmbit de les cooperatives de plataforma. Hi ha tota una població jove que vol participar en negocis que tinguin cura dels seus treballadors i que lluitin pel medi ambient, la justícia social i una Internet lliure i justa. Les cooperatives de plataforma són l’espai on es poden assolir aquests objectius.

Els líders del moviment cooperatiu són conscients de l’avantatge que ofereixen. El novembre del 2017, l’Aliança Cooperativa Internacional va aprovar una moció en què instava els cooperadors a explorar el potencial de les cooperatives de plataforma. El president de l’ICA, Ariel Guarco, ha donat suport a aquest model com un element clau de l’economia digital. Els líders de cooperatives com Howard Brodsky també s’estan manifestant en aquest sentit. El Howard entén l’avantatge competitiu del model: “La propietat de les plataformes, els serveis de qualitat i el treball equitatiu són elements de diferenciació poderosos i importants per als clients que no ofereix cap altre tipus de negoci de l’economia digital”.

Aplicant el principi de cooperació bàsic segons el qual les cooperatives s’han de recolzar entre sí, per impulsar aquest moviment necessitem l’orientació, els coneixements i els fonaments de les cooperatives tradicionals. Moltes cooperatives de plataforma ofereixen models de negoci innovadors, per la qual cosa presenten grans oportunitats per a la disrupció i l’èxit des del punt de vista financer, social i polític. A més, les cooperatives es poden beneficiar creant una nova xarxa en línia de serveis i eines digitals cooperatius i millorant el funcionament i l’eficiència del sector.

Ha arribat l’hora que les cooperatives s’impliquin.

Qui més es beneficia de les cooperatives de la plataforma