Fördelar

Som medlem i den kooperativa rörelsen vet du att den kooperativa modellen fungerar. Jordbruks- och producentkooperativ, kreditföreningar och andra detaljhandelskooperativ världen över förblir en global kraft. Men många sektorer av ekonomin flyttar online och det finns också arbetstagare som letar efter enkel tillgång till gig. Antalet gig-anställda beräknas öka snabbt under de kommande åren och marknaden för bemanningsföretag kontrolleras i allt högre grad av plattformar. Fler konsumenter litar till plattformar för inköp och tjänster än någonsin tidigare. Plattformsföretag är beroende av gig+arbete för att minska kostnaderna. Tjänsteinriktade sektorer av ekonomin, t.ex. transporter, tar snabbt över och företag som Cabify, Uber och Deliveroo utmanar kooperativ inom dessa sektorer.

Den digitala ekonomins acceleration har skapat en enorm möjlighet, särskilt för stora kooperativ, att öka antalet medlemmar och deras engagemang. Kooperativen har en möjlighet att omstrukturera ekonomin enligt mer demokratiska linjer. Arbetstagare kan börja känna sig och agera mer som medlemsägare. Genom att samarbeta med gig-arbetstagare kan vi erbjuda ett humant alternativ till de dominerande, exploaterande, investerarägda plattformarna. Genom att inkubera plattformskooperativ kan traditionella kooperativ öka sitt medlemskap och medlemsengagemang exponentiellt.

Om den kooperativa rörelsen vill blomstra måste den också kopplas till de unga kooperativens intressen. Därför bör den experimentera inom området av plattformskooperativ. En hel befolkning av ungdomar vill engagera sig i företag som tar hand om arbetstagare och kämpar för miljön, för social rättvisa och för ett fritt och rättvist internet. Plattformskooperativ är de utrymmen där man ska göra detta.

Ledare över hela den kooperativa rörelsen förstår fördelen. Den internationella kooperativa alliansen godkände i november 2017 ett förslag där samarbetsparterna uppmanades att undersöka möjligheterna med plattformskooperativ, och ICA:s ordförande Ariel Guarco har godkänt modellen som nyckel för den digitala ekonomin. Kooperativledare som Howard Brodsky talar också ut. Howard förstår modellens konkurrensfördelar: ”Plattformsägande, högkvalitativa tjänster och rättvist arbete är kraftfulla punkter av differentiering som är viktiga för kunderna och som inte är tillgängliga för någon annan typ av verksamhet inom den digitala ekonomin.”

Om vi håller fast vid en grundläggande samarbetsprincip – att kooperativen bör stödja andra kooperativ – behöver vi vägledning, sakkunskap och grundande av traditionella kooperativ för att lyfta upp denna rörelse. Eftersom så många plattformskooperativ erbjuder innovativa affärsmodeller erbjuder dessa företag en enorm möjlighet till finansiella, sociala och politiska störningar och framgång. Kooperativen skulle kunna dra nytta av att skapa ett nytt online-nätverk av kooperativa digitala tjänster och verktyg som förbättrar verksamheten och effektiviteten inom sektorn.

Nu är det dags för kooperativ att engagera sig.

Vem kan dra nytta av plattformssamarbete?