Son güncellenmiş
Jan 29, 2021

Açık ve Kapsayıcı Bir Topluma Bağlılığımız

Platform Kooperatifçilik Konsorsiyumu topluluğunun çalışmaları, buna katkıda bulunan insanların çeşitliliği ile güçlendirilmektedir.

Disiplinlerarası araştırma, eğitim ve programlamamız için, katılımcılar arasında ekonomik geçmiş, ırk, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, etnik köken, yetenek, din, yaş, milliyet ve diğer benzersiz kimlikler ve kişisel deneyimlerdeki farklılıkları aktif olarak araştırıyor ve destekliyoruz.

Kültürler ve ulus devletler arasında köprü kuran bir ekosistem geliştirmek için şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Çin, Güney Afrika, Almanya, Kanada, Avustralya ve diğer birçok ülkede çalışıyoruz.

PCC’nin, kooperatif dijital ekonomide ve organizasyonumuzun kendi içinde çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili konuları tartışmak için bir forum olmasını istiyoruz.

İşimizin tüm yönlerinde sesinizi ve görüşlerinizi memnuniyetle karşılıyor ve katılımınıza ihtiyacımız var.