Ostatnio zaktualizowany 
Jan 29, 2021

Nasze zaangażowanie w otwartą i włączającą społeczność

Praca społeczności Platform Cooperativism Consortium jest wzmocniona różnorodnością ludzi, którzy się do niej przyczyniają.

W ramach naszych interdyscyplinarnych badań, edukacji i programowania aktywnie poszukujemy i promujemy różnice w pochodzeniu ekonomicznym, rasie, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzeniu etnicznym, zdolnościach, religii, wieku, narodowości i innych unikalnych tożsamościach i osobistych doświadczeniach wśród uczestników.

Obecnie pracujemy w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Chinach, RPA, Niemczech, Kanadzie, Australii i wielu innych krajach, aby rozwijać ekosystem łączący kultury i państwa narodowe.

Pragniemy, aby PCC było forum do dyskusji na tematy związane z różnorodnością i integracją w ramach spółdzielczej gospodarki cyfrowej oraz w samej naszej organizacji.

Czekamy na Twój głos i wkład we wszystkie aspekty naszej pracy i potrzebujemy Twojego zaangażowania.