Last updated
Jan 29, 2021

Vårt åtagande för en öppen och inkluderande gemenskap

Arbetet med Community Cooperativism Consortium-communityn stärks av mångfalden hos de människor som bidrar till det.

För vår tvärvetenskapliga forskning, utbildning och programmering söker och främjar vi aktivt skillnader i ekonomisk bakgrund, ras, sexuell läggning, könsidentitet, etnicitet, förmåga, religion, ålder, nationalitet och andra unika identiteter och personliga upplevelser bland deltagarna.

Vi arbetar för närvarande i USA, Brasilien, Kina, Sydafrika, Tyskland, Kanada, Australien och många andra länder för att främja ett ekosystem som överbryggar kulturer och nationalstater.

Vi strävar efter att PCC ska vara ett forum för att diskutera frågor relaterade till mångfald och inkludering över den kooperativa digitala ekonomin och inom vår organisation.

Vi välkomnar din röst och dina inlägg i alla aspekter av vårt arbete och behöver ditt engagemang.