കാഴ്ചപ്പാട്

മുതലാളിത്തത്തോടുള്ള വ്യാപകമായ അസംതൃപ്തിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, “ഏതുതരം പുതിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?” എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണിത്” കുറച്ച് പേരുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഹ്രസ്വകാല ലാഭത്തിനുമായി ഓൺലൈൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുപകരം, ഞങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.


ജനാധിപത്യ ഉടമസ്ഥാവകാശം, ഭരണം തുടങ്ങിയ സഹകരണ തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം മുതലാളിത്തത്തിന് ബദലായി, പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ സമീപഭാവിയില്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

അസമത്വത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നു

നൽകിയിരിക്കുന്ന നിരവധി ഗിഗുകൾ സെക്ടറുകളിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അദൃശ്യരായ ആളുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഭവന ശുചീകരണം പോലുള്ളവ, പ്രത്യേകിച്ചും വർണ്ണഭേദമുള്ള സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഇ കുറഞ്ഞ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, കുറഞ്ഞ വേതനം, ജോലിയിൽ അർത്ഥവത്തായ പരിശീലനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്നിവ കാണുന്നില്ല. തൊഴിലാളികളെന്ന നിലയിൽ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സ്തംഭിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചും വെള്ളക്കാരല്ലാത്ത തൊഴിലാളികൾ വിവേചനത്തിനെതിരെ സുരക്ഷിതരല്ല. ഗിഗ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ച അസമത്വങ്ങൾ ലിംഗഭേദം, കഴിവ്, വംശം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥാപരമായ അനീതി വലുതാക്കുന്നു.

പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സാമ്പത്തിക മേള, പരിശീലനം, ഓൺലൈൻ ബിസിനസുകളുടെ നടത്തിപ്പിൽ ജനാധിപത്യ പങ്കാളിത്തം എന്നിവ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

കൂടുതൽ ജനാധിപത്യ ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ

ഡേറ്റിംഗ് മുതൽ തിരയൽ വരെ, എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റീവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നു, നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ട രീതിയില്‍ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് ഭീമന്മാർ ഉപയോക്താക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള അസംഖ്യം ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ ശേഖരിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഈ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ആർക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്, ഉദ്ദേശലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നതിന് പകരമായി പൂജ്യം സുതാര്യത ഓഫര്‍ ചെയ്യുന്നു. നിരവധി നിക്ഷേപകരും എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റീവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ സ്രഷ്‌ടാക്കളും, നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഡാറ്റയിലൂടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് മൂല്യം നൽകുന്നവര്‍ക്ക് അവയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാവില്ല.

പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന്‍ പങ്കാളികളോട് പറയുന്നു.

പ്രയോജനങ്ങൾ

ഇനിപ്പറയുന്നവ അവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹകരണ പ്രവര്‍ത്തനം സമാരംഭിക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമാണ്:

  • ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ജോലികൾ
  • ഉൽ‌പാദനക്ഷമത ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  • മറ്റ് ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഊര്‍ജ്ജസ്വലത
  • താഴ്ന്ന തൊഴിലാളി ടേണ്‍ഓവര്‍
  • സ്വകാര്യതയിലും സുതാര്യതയിലും കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം
  • ന്യായമായ വേതനം
  • സഹകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ
  • ബിസിനസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന്‍മേലുള്ള നിയന്ത്രണം തൊഴിലാളി-ഉടമകളിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു

How platform co-ops can benefit you