ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്

ജോലി എവിടെ, എപ്പോൾ, എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നത് മാറുകയാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഓട്ടോമേഷൻ, ഡാറ്റാ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നിവയിലെ പുരോഗതി തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് തുടരുന്നു. ഈ തടസ്സങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രവചനാതീതവും ഇപ്പോഴും വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്.

മികച്ച ഭാവി ജോലിയുടെ പുതിയ ദർശനങ്ങളെ സങ്കൽപ്പിക്കുകയും നിർമ്മിക്കുകയും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഗവേഷണം, ഈ വെല്ലുവിളികൾ നാവിഗേറ്റുചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹകരണ മോഡലാണ് ഒരു ആരംഭ പോയിന്റ്, അത് സഹകരണ തത്വങ്ങളെ ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. വ്യവസ്ഥാപരമായ അസമത്വത്തിന്റെ മൂലകാരണങ്ങളെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കോപ്പറേറ്റീവിസം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം നമ്മുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും ജനാധിപത്യത്തെയെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ഒരു സമീപ-കാല പരിഹാരം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

സഹകരണ ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ നരവംശശാസ്ത്രം, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സോഷ്യോളജി, ചരിത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്നീ മേഖലകളിലെ ഒരു ഗവേഷണ മേഖലയാണ്. വളർന്നുവരുന്ന ഈ ഫീൽഡ് തൊഴിൽ പഠനങ്ങളുമായും കോപ്പറേറ്റീവ് പഠനങ്ങളുമായും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബിസിനസ്സ് സ്കൂളുകളിൽ, ഫിനാൻസ്, സംരംഭകത്വം, ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നീ മേഖലകളിലാണ് ഈ പഠനമേഖല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിയമ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍, പ്രസക്തമായ മേഖലകൾ ഭരണവും കോർപ്പറേറ്റ് ഘടനയുമാണ്.

ഈ ഗവേഷണ ന്യൂനത അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രായോഗികവും സൈദ്ധാന്തികവുമായ അറിവ്, വിദ്യാഭ്യാസം, നയ വിശകലനം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വരാനിരിക്കുന്നതും നിലവിലുള്ളതുമായ പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങകള്‍ നൽകുക എന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. സാങ്കൽപ്പിക നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന പ്രസക്തമായ ഗവേഷണങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജോലിയുടെ മികച്ച ഭാവിക്കായി പുതിയ ദർശനങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. പ്രാരംഭ ഗവേഷണ ചോദ്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത ഭരണം, സ്കെയിലിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് ഫണ്ടിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നൂതന ഫോർമാറ്റുകളിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ അറിവ് ICDE ലഭ്യമാക്കുന്നു.

ഈ ഗവേഷണത്തിലൂടെ, തൊഴിലാളികൾക്കും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഒരുപോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉടമസ്ഥാവകാശവും ജനാധിപത്യ ഭരണവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അറിവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

2019/2020 പ്രവർത്തനങ്ങൾ:

  • റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം
  • വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങൾ
  • പുതിയ സ്കൂളിലുടനീളം അഫിലിയേറ്റഡ് ഫാക്കൽറ്റി, സ്റ്റുഡന്റ് ഫെലോസ് എന്നിവരുമായി പ്രവർത്തിക്കുക
  • പൊതു സെമിനാറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്
  • സമ്മേളനങ്ങളിലെ അവതരണങ്ങൾ